Det räcker med första versen av ”Den blomstertid”

Den 26 april berättade Dagen att kyrkan i Sävare församling stoppat de religiöst urvattnade skolavslutningarna.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Skolverket lär nämligen ut att om prästen skulle råka be Fader vår eller be välsignelsen över dagens elever så har kyrkan gått långt utöver vad de påverkbara eleverna skulle tåla. Att de sitter i timtal framför psykiskt labila influensers på Youtube säger däremot Skol­verket inget om.

När nu skolavslutningarna nalkas och rektorerna nervöst bläddrar i Skolverkets juridiska vägledning om samling i kyrkan, vill jag ge några enkla råd. I det religiöst ängsliga Sverige finns det nämligen de som är oroliga att göra fel i denna fråga och då bör det klargöras vad man får och inte får göra.

Skolverketger följande inriktning: ”Skolinspektionen har i ett flertal tillsynsbeslut slagit fast att om skol­avslutningen utformas så att tonvikten ligger på traditioner, högtidlighet och den gemensamma samvaron och att det inte förekommer några religiösa inslag såsom bön, välsignelse eller trosbekännelse, kan skolavslutning ske i kyrkan. Det är dock möjligt att sjunga ”Den blomstertid nu kommer”, som visserligen är en psalm men som är tydligt förknippad med traditionen med skolavslutning.”

Här vill jag då förtydliga att man bör nog enbart sjunga vers ett då verserna två och tre innehåller lovprisning till Gud och vers fyra nämner Jesus i frälsande ordalag. Möjligen kan man sjunga vers fem men jag tror nog att det är bäst att avstå, då ordet ”välsigna” nämns tre gånger.

Med önskan om en trygg icke-konfessionell skolavslutning anno 2019!

Fredrik Willén, lekmannajurist Lidköping

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Corona och äldreboenden
Övergrepp i kyrkan
Foto: Isaac Holmgren
Foto: Isaac Holmgren
Sexhandel