Du som mår psykiskt dåligt är inte ensam

Som kristen kan det upplevas som stigmatiserande att inte må psykiskt bra. Kyrkan kan spela en stor och viktig roll för alla dem som lider i det tysta, skriver Christoffer Abrahamsson.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs alla premiumartiklar året ut för endast 10 kr

eller