Ebba Busch Thor: Gränser suddas ut av sexualiseringen

#MeToo visar att vi har en värderingskris. Lösningen är inte att utradera könen utan att lära sig respektera både män och kvinnor, skriver Ebba Busch Thor.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ett möte mellan en ungdomsledare och en ung flicka blev starten till #MeToo-kampanjen. Dagens Nyheter återger berättelsen om Tarana Burke som i mitten på 1990-talet var ungdomsledare. Hon träffade under ett läger en ung tjej som tog mod till sig och berättade om de sexuella övergrepp som hon utsatts för som barn. Burke lyssnade tills hon inte klarade att höra mer, hon hänvisade i stället flickan till någon som kunde hjälpa henne bättre.

Tarana Burke berättar: ”Jag såg henne gå i väg samtidigt som hon försökte återta sina hemligheter och stoppa tillbaka dem i dess gömställe. Jag såg henne sätta på sig sin mask och gå tillbaka till världen som om hon vore alldeles ensam och jag kunde inte förmå mig själv att ens viska … jag också”. Flickans berättelse levde kvar i Tarana Burkes minne och fick henne att några år senare att starta kampanjen #MeToo.

Miljontals kvinnor från hela världen och ifrån alla delar av samhället har vittnat om övergrepp och trakasserier. När några vågat berätta, har fler insett att de inte är ensamma. När några sagt stopp har fler insett att ovälkomna sexuella inviter eller fysiska övertramp inte är något som man som kvinna ska stå ut med. #MeToo har skapat en kraft som pressar tillbaka normaliseringen av sexuella trakasserier. Många kvinnor får upprättelse och en del män ställs till svars när sanningen kommer fram i ljuset.

Sexualbrotten är ett betydande samhällsproblem. Enligt Brottsförebyggande rådet ökade under 2016 antalet anmälda våldtäkter med 13 procent till 6 560 brott. Och antalet anmälda brott om sexuellt ofredande ökade med 20 procent till 10 500 brott. Sett till en tioårsperiod har antalet sexualbrott nästan fördubblats.

Kristdemokraterna grundades i övertygelsen om att goda värderingar är avgörande för ett gott samhälle. #MeToo-kampanjen visar att denna övertygelse är lika relevant i dag.

Etik och moral förvaltas och överförs i relationer mellan människor. Det är därför Kristdemokraterna alltid lyfter fram familjens betydelse. Det är i familjen som barn först blir sedda och älskade. Här läggs grunden för en självkänsla som stärker barnen i deras rätt att sätta gränser gentemot andra. Föräldrar har även ett ansvar att lära barnen vad som är rätt och fel.

I skolan och i föreningslivet behövs goda förebilder som kan kliva in och sätta ner foten när snacket spårar ur. Så kan felaktiga normer brytas.

Även i de kommersiella sammanhangen behövs en fördjupad värderingsdiskussion. För vi ser hur kommersialiseringen av sex riskerar att reducera människor till produkter i stället för unika individer. Sex blir till konsumtion i stället för relation. Varje person har ett eget ansvar att agera rätt och riktigt. Men sexualiseringen av samhället bidrar till att sudda ut sunda normer och gränser.

Regeringens genuspedagoger och jämställdshetsmyndighet kommer inte att kunna möta värderingskrisen. Vi ser gärna att barn får lära sig jämställdhet och att förskolorna arbetar aktivt för att stärka barn i deras självkänsla och identitet. Det är helt självklart att både pojkar och flickor ska kunna leka med vilka leksaker de själva vill. Däremot tror vi att genuspedagogikens arbetssätt leder fel. Kön är inte enbart en social konstruktion. Därför är lösningen inte att utradera könen utan att lära sig värdera och respektera både män och kvinnor. Den respekten är inte beroende av att barn leker med traktorer eller inte. I stället ska vi ge både pojkar och flickor redskap och värderingar så att de kan hålla en tydlig etisk kompass genom livet.

Den värderingskris som tar sig i uttryck i #MeToo-kampanjen är hela samhällets ansvar. Det är häpnadsväckande att vi samtidigt som en hel generation kvinnor gör sin röst hörd för att sätta stopp för sexuella övergrepp har ett polisväsende som inte har tid och resurser att utreda våldtäkter. Det sänder en signal till kvinnor att deras utsatthet inte kommer att prioriteras. Därför måste vi stärka polisen med 10 000 fler poliser samt införa en särskild enhet som arbetar med näthat. Straffen för sexualbrott bör skärpas. Vi vill även införa en lag om samtycke.

Många kvinnor har genom sitt mod att berätta redan påbörjat en förändring. Nu måste vi gå från ord till handling så att kraften i upproret inte går förlorad. För etik kommer aldrig att handla om att säga rätt utan att göra rätt. Låt nästa generations kvinnor slippa viska till sig själv – me too.

Ebba Busch Thor

Läs det senaste om #metoo

Alla tidigare artiklar

Läs fler artiklar om Ebba Busch

Alla tidigare artiklar

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Hagia Sofia blir moské