Ebba Busch Thor: Vi säger nej till böneutrop

Därför är det inte rimligt att tillåta böneutrop som upprepas regelbundet, skriver Ebba Busch Thor (KD).

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Debatt

Religionen har alltid haft en stor närvaro i vårt offentliga rum. Den falska idén att Sverige i dag har eller historiskt haft en nästan helt profan offentlighet har mer att göra med hemmablindhet än realitet. I framtiden är det sannolikt att religionernas närvaro i offentligheten kommer bli mer påtaglig för fler. Detta i takt med att fler trosuppfattningar finns representerade här. Den utvecklingen kommer ibland skapa intressekonflikter och debatter och det är inte något farligt. Tro ska i Sverige betraktas som något positivt.

Så betraktas också religion i dag av svenska staten. I våra lagar och regelverk så ses inte trossamfund som något avskilt från samhället utan som en resurs i samhället. Trossamfund både stödjer samhället och stöttas av samhället.

Detta utbyte sker med olika grad av institutionalisering. I stora delar av landet är till exempel Svenska kyrkan ansvarig för all begravningsverksamheten och upptar en avgift för detta genom skattsedeln. Efter statskyrkan avveckling fick Svenska kyrkan själv ansvaret för att förvalta viktiga delar av vårt kulturarv och stöttats ekonomiskt i detta av det offentliga. På många håll i landet är trossamfundens förskolor en omistlig del av barnomsorgen och kompenseras för detta av kommunerna. På lika många platser hade ytterligare religiöst grundat engagemang inom välfärdssektorn tagits emot med öppna armar i kommunerna. Och i våra stora städer är kristna frivilligorganisationer, med det offentligas goda minne, de främsta fältorganisationerna i kampen mot hemlöshet.

 

Läs mer: ”Böneutrop måste kunna få prövas”

 

Svenska statens positiva hållning till trossamfunden framkommer tydligt i kontrast med till exempel den franska statens hårddragna sekularism. Det faktum att vår statschef bjöd in till Te Deum för att familjen fått ta emot en ny prinsessa hade där varit otänkbart.

Det finns dock krafter som skulle vilja se Sverige vända ryggen till samfunden och försöka mota bort religionen ur offentligheten. Inte sällan beskriver de det som att våra offentliga rum ska vara neutrala. Men vad de egentligen tycks mena är de ska vara avskalade.

Men offentligheten fyller ingen funktion som en steril och uttryckslös miljö. Dess värde finns i att vara mer som en sprudlande basar fylld av en myriad av händelser, människor, budskap och intryck. Det är detta vi värnar när vi omhuldar religionsfrihet, yttrandefrihet och mötesfrihet. Möjligheten att fritt uttrycka sig i detta ständiga sorl. Denna rätt kommer vi kristdemokrater alltid stå upp för.

Avskilt ifrån det offentliga finns dock det privata. I den privata sfären har man rättigheter man inte har i det offentliga. Till dessa hör rätten till avskildhet i den egna bostaden. Därför är det inte rimligt att tillåta böneutrop som upprepas regelbundet.

 

Läs mer: Böneutrop tillåtet i Storbritannien - men är starkt reglerat

 

Det muslimska böneutropet är offensivt och syftar till att manifestera en andlig överhöghet över ett område. Som böneutropen fungerar i muslimska länder är det omöjligt för boende att undvika. Vi kan inte acceptera återkommande böneutrop som tränger in i människors hem och inte går att undkomma.

De exakta gränsdragningarna mellan det offentliga och det privata är inte lätt att göra. I verkligheten finns det överlappningar mellan offentligheten och den privata sfären. Därför måste man ta hänsyn till fler faktorer än till exempel bara bullernivåer.

Kristdemokraterna värnar religionsfriheten och vi värnar den svenska synen på trossamfundens positiva samhällsroll.

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.