EFK: Samtalen om samkönade relationer bör utgå från vad vi är överens om

Vi viger endast en man och en kvinna. Samtalen om samkönade relationer bör utgå från vad vi är överens om, skriver Ingemar Forss och Linalie Newman.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Två teologer som är med i EFK-församlingar har i Dagen beskrivit olika ståndpunkter i hur församlingar bör förhålla sig till samkönade relationer. Utifrån detta har olika samtal förts och frågor har ställts om hur EFK ställer sig till samkönade relationer.

Vi vill börja med att konstatera att Björn Cedersjös och Ray Bakers ståndpunkter är exempel på den bredd av synsätt som finns i vår rörelse. Däremot är åsikterna deras personliga och ingen av dem gör anspråk på att uttala sig å Evangeliska frikyrkans vägnar.

För att kunna beskriva något om hur EFK tänker i dessa frågor behöver vi förstå hur vi fungerar som samfund. EFK är en församlings- och missionsrörelse där över 300 församlingar har valt att gå samman utifrån en gemensam överlåtelse där vi beskriver vår teologiska identitet med orden baptistisk, evangelikal, missionsinriktad och karismatisk. I vårt baptistiska synsätt finns en stark tro på den lokala församlingen – det är församlingen som formar mycket av sin praxis, teologi och strategi. Det betyder också att vi i många frågor har en stor bredd av synsätt eftersom vi, trots gemensamma utgångspunkter kommer till olika slutsatser i olika församlingar, under olika tider.

Ett område som vi har kommit överens om är vilka som kan vigas i samfundet. I den antagna vigselordningen framgår det tydligt att vi endast viger en man och en kvinna, det vill säga inte samkönade par. I vigselordningen kan man bland annat läsa:

”Församlingen bereder möjlighet att viga och välsigna en man och en kvinna som vill avge äktenskapslöften inför Gud och en kristen församling och be om Guds hjälp i och välsignelse över sitt äktenskap.”

Som valda ledare för EFK är vi trygga med den syn på äktenskapet som samfundet har kommit överens om gemensamt. Vi anser att det finns god biblisk förankring för detta och ser i dag ingen grund för en förändrad äktenskapssyn.

Vi konstaterar samtidigt med sorg att den som är homosexuell inte alltid känner sig hemma i våra församlingar, en del har farit illa och därför valt allt lämna.

Vi vill vara med och möjliggöra samtal med ledare och församlingar omkring hur vi skapar varma, bibliska och Kristuscentrerade gemenskaper i våra kyrkor för alla människor. Det gäller människor oavsett bakgrund, inklusive de som lever i samkönade relationer. Församlingar i EFK hanterar sedan frågor om medlemskap, dop och ledarskap kopplat till samkönade relationer på olika sätt. Där behöver vi möta varandra i dialog och i goda samtal på ett ödmjukt och respektfullt sätt.

Därför har vi de senaste åren bjudit in till samtalsdagar och panelsamtal om denna frågan. Nu senast i våras så bjöd vi in till en dag med Debra Hirsch där hon undervisade om ett missionellt perspektiv på sexualitet, gender och identitet.

Vi kommer fortsätta lyfta frågan på olika sätt och vill uppmuntra våra församlingar att också fortsätta samtalet. Vi vet att de olika synsätt som Cedersjö och Baker visar på finns i många av våra EFK-församlingar. En konstruktiv fortsättning på samtalen om samkönade relationer är att börja med att se vilka värderingar vi är överens om. Trots att vi har en bredd i frågan så finns det också mycket som vi står enade i.

Vi i EFK har under de senaste åren betonat vikten av att utveckla missionella församlingar, det vill säga församlingar som i sin strategi sätter missionsuppdraget högt på agendan och låter det genomsyra allt. Om vi menar allvar med det behöver vi både ha djupa rötter i vår relation till Jesus och samtidigt vara vida i vår inbjudan, precis som i Jesu liknelse om festen.

”Gå ut på vägarna och stigarna och se till att folk kommer hit, så att mitt hus blir fullt” (Luk 14:23).

De goda nyheterna, evan­gelium, det är att vi alla är inbjudna. En utmaning för oss framöver är därför att skapa inkluderande gemenskaper där vi alla får börja att följa Jesus där vi är. Jesus utmanar oss sedan att följa honom på alla områden i livet.

”Vi gick alla vilse som får, var och en tog sin egen väg, men Herren lät vår skuld drabba honom.” (Jes 53:6)

Jesus korsade din och min väg när vi var vilse och hans död och uppståndelse förde oss hem till Gud. Vår längtan är att vi ska få vandra i hans nåd och sanning så att ännu fler kommer med på den vägen.

Ingemar Forss, missionsdirektor Evangeliska frikyrkan

Linalie Newman, missionsdirektor Evangeliska frikyrkan

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
KONVERTITEN ABBAS
Joakim Hagerius.
Foto: Natanel Gindemo
LUCIA