”EFK-Ung har blivit en politisk lekstuga”

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Att på olika grunder finna sin tro och att behöva få utlopp i ett samhällsengagemang är inget nytt. Många av frikyrkans unga i främst pingströrelsen smög exempelvis mellan KDU och ungdomssamlingarna. Politiskt engagemang kan emellertid bli ett dominerande inslag i församlingslivet där det tar plats från tillbedjan och karismatik.

Om det politiska engagemanget och ställningstagandet dominerar scenen blir det exkluderande för den som inte delar åsikterna. Händelseutvecklingen i EFK-Ung den senaste tiden gör att vi som unga kristna medlemmar i Evangeliska Frikyrkan (EFK) höjt på ögonbrynen och oroar oss för utvecklingen i samfundet.
 

Nyligen diskuterades den kristna världsartisten Rebecca St James deltagande på EFK-Ungs festival Frizon. Till slut motiverade representanter för Frizons ledningsgrupp att hon inte var aktuell då hon ”visserligen delar vår tro men som på något vis har radikalt olika värderingar som oss”. Frizons ledningsgrupp exemplifierar med att hon i en av sina sånger söker ge stöd åt de amerikanska soldater som ständigt befinner sig i farans närhet i Irak och därtill i sin musikvideo låter visa en bild av USA:s president bedjandes om seger (mot islamistisk terror). 

Vi vet inte Frizons djupare bevekelsegrund, men vad är detta om inte ett politiskt ställningstagande ifrån ledningsgruppen? Frågan bör ställas: får man som artist på Frizon stödja den svenska trupp som nu är i Afghanistan? Får man tycka att frihet och marknadsekonomi är bibliska principer? Får man anse att det är moraliskt försvarbart och till och med nödvändigt att ha ett försvar emot yttre angrepp?

Än mer förvånande blir Frizons attityd när man tittar närmare på vilka andra artister de tidigare bjudit till evenemanget. Man välkomnar både ateister och liberalteologer att spela på festivalen.
Budskapet ifrån Frizonledningen framstår som glasklart: Det är okej att ha en annan tro, men inte ha andra politiska åsikter än ledningsgruppen.

 

På Frizon valdes i år även Coca-Cola bort då man ansåg att det var ett ”ondskefullt” bolag och hade bara rättvisemärkt kaffe för att hjälpa världen. Så istället för Coca-Cola, som är en fullgott betalande arbetsgivare i tredje världen som lyft hundratusentals människor ur fattigdom, och genom sina projekt gör mer för aidsdrabbade afrikaner än svenska Sida, tog man in dryck ifrån Kopparbergs bryggerier som varken har produktion i tredje världen eller stöttar biståndsprojekt.
Kopparbergs stora vinstmaskin (som möjliggör för dem att producera billig läskedryck) är istället produktion av alkohol. Ifrån Kopparbergs kommer till exempel ölmärket Sofiero och starkcider.
Ett annat exempel är att den politiska gruppen Speaks agenda mer och mer smälter in i EFK-Ung. På EFK-Ungs hemsida finns under rubriken ”Vänner” tre länkar varav en leder till denna organisation som på ett flagrant sätt blandar ihop religion och politik.

 

Utanför kyrkan debatterar vi gärna politiska implikationer av den kristna tron och vi vet att många kristna idag anser att Bibeln lägger tyngdpunkten på politisk och ekonomisk frihet, frivillighet, personlig moral, och ett samhälle som byggs underifrån på små frivilliga gemenskaper - till skillnad från de politiska ideologier som i praktiken nu verkar styra EFK-Ung.
Men vi tänker inte debattera politik i kyrkan, eller tvinga på andra en politisk åskådning utifrån ett andligt mandat. Det viktiga ska inte vara hur vi eller EFK-Ung politiskt omsätter evangeliet. Det viktiga är att hålla politiken utanför kyrkan, och här har EFK-Ung gått över gränsen.

 

Vi tror och hoppas att EFK-Ung kan återfå sin trovärdighet genom att återgå till sina rötter och hålla politiken utanför kyrkan. Vänster- och högerorienterade personer må närma sig tron från olika håll, vi anser inte att kyrkan ska hemsökas av politiska anspråk.
Frälsning genom Jesus bör inte beläggas med politiska tillägg.

 

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.