Efterlyser svar på svåra frågor

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Debatt

Är hela Bibeln Guds okränkbara ord som vi ska följa slaviskt eller kan vi efter eget godtycke välja bort delar av bibeln som vi inte gillar med motiveringar typ ”att det där gällde bara på Jesu tid”?

Teologer och andra lärde kan kanske ge många förklaringar varför inte Jesus eller till exempel Paulus menade vad de sa i vissa omdiskuterade frågor. Men varför sa de i så fall inte vad de menade? Det hade sannolikt rätat ut många frågetecken.

I min ungdom fick jag lära mig att Bibeln var Guds ord och inget fick läggas till eller dras ifrån. Jag inser att översättningar kan göra ordvalet olika men andemeningen i texten ska överensstämma med originaltexten. Jag har alltid trott att Guds Ande styrt vissa människors sinne och lagt ordet i deras hjärtan som sedan skrivits ner som Guds egna anvisningar för oss människor.

Det är sällan man hör en predikan om himmel och helvete, finns de fortfarande? Vårt mål, om den finns, är himlen, men i en värld av gråskalor och nyanser är himmel och helvete digitalt, det är bara etta eller nolla som gäller. Eller som vi sjöng förr ”innanför eller utanför, var ska du stå en gång”. Du kan inte vara nästan i himlen en dag när du slutat din jordevandring. Eftersom målet är så tydligt borde vägbeskrivningen vara det också. Fler ljus önskas i lyktan som lyser upp min stig.

Vem hamnar då i himlen och vem gör inte det, ger Bibeln klara besked?

Kan en muslim som ber till Abrahams Gud komma till himlen på sin tro?

Är det bara den som bekänner Jesus som Herre som kommer till himlen? Då lär Guds egendomsfolk Judarna ligga risigt till.

Vi är alla skapade av en och samma Gud. Om en människa tror efter sitt bästa förstånd som hen har fått av sin skapare, kan det räcka ända till himlen?

Har Gud all kunskap? Visste Gud att syndafallet skulle ske redan när han skapade Edens lustgård och de första människorna? Om Gud inte planterat kunskapens träd i lustgården hade vi fortfarande levat i paradiset utan krig och kriminalitet, eller?

Christer Franzén

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Lilla Erstagården