Ekmans nya inställning ett påhopp på protestanterna

Ulf Ekmans nya teologiska orientering är djupt olycklig. Det skriver Hans Marklund, pastor i Korskyrkan Alingsås.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

OBS: Den här artikeln är från 17 mars 2014.

När nyheten om Ulf och Birgitta Ekmans konvertering nådde mig stod jag i talarstolen redo att predika. Jag tog min kavaj och rev den mitt itu, som en profetisk handling i djup sorg. Jag känner stor oro för utvecklingen och situationen för Livets ord i Uppsala, för de människor som är medlemmar där samt för delar av svenska trosrörelsen.

Paret Ekmans tydliggörande av sin väg är djupt olyckligt och allvarligt. Jag respekterar Ulf och Birgitta för deras tydlighet, men kan inte glädja mig över eller välsigna deras vägval.

Vägen till en biblisk väckelse går inte via katolicism. Martin Luthers reformation kom som en väckelse och förde folket ut ur katolicism. Reformationen kan inte betraktas som orsak till splittringen inom Kristi kropp, som en del katolska företrädare hävdar.

Reformationen var nödvändig och en ögonöppnare över situa­tionen inom katolicism. Den öppnade vägen tillbaka till Nya testamentet (NT) och Apostlagärningarnas grundläggande lära om sann kristendom, tillbaka till det som gällde i urkyrkan. Den bibliska trosläran finns dessutom nedskriven i NT som en vägvisare för oss alla.

Samma helige Ande som drabbade apostlarna och de första kristna på pingstdagen, som uppfyllde dem med kraft och auktoritet att sprida den första väckelsen, är vägen också i dag. Att det sedan inom protestantismen finns fel och brister är en sak, men vägen till sann apostolisk kristendom går inte via Rom och in under påven.

Ulf Ekman skriver i sin debattartikel (Dagens Nyheter 9/3) att han ber om ursäkt för ”de lidande och sår” som människor tillfogats genom kontakter med Livets ord: ”I detta har jag själv och andra företrädare för Livets ord ett ansvar, och jag är uppriktigt ledsen över det som sårat och det som har orsakat att människor fått lida.” Det hedrar honom. Men han bör också vara medveten om och borde förstå att han sårar minst lika många människor igen: Inom tros­rörelsen, församlingen Livets ord och övriga frikyrkorörelsen genom sitt agerande och sina uttalanden i samband med konverteringen.

Han lämnar en församling och som han själv grundat och där mycket varit centrerat omkring honom själv, många gånger på ett osunt sätt där många i ”blind lydnad” menat att Ulf Ekman inte kan gå fel.

Enhet i Kristi kropp är ett viktigt bibliskt budskap. Men den enhet som Ulf Ekman talar så varmt om är samma som katolske biskopen Aborelius representerar och tydligt gett svar på: ”Det är när vi alla samlats under påven”. Det är tydligen också något som pastor Ulf Ekman nu bejakat.

Ulf Ekmans nya teologiska orientering och inställning är naturligtvis ett påhopp och ett ifrågasättande av hela den protestantiska rörelsen. Som katolik kan han inte längre fira Herrens måltid tillsammans med oss, vi är inte renläriga förrän vi kommer till samma ”uppenbarelse om sanningen” som han har gjort. Först då, när vi alla samlats under påven, kan vi äta vid samma nattvardsbord. Detta är en djupt tragisk inställning och en kränkning av protestantisk kristendom.

Det är dags att sluta hymla med diplomatiska fraser om välsignelse och lyckönskan, om att den helige Ande leder dem vidare, om kallelse och uppdrag.

I min värld kan det aldrig vara Guds väg eller ledning av den helige Ande att konvertera till katolicismen.

Hans Marklund, pastor i Korskyrkan Alingsås

 

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Premium Musse Hasselvall. 
Foto: Lars Pehrson/SvD/TT
Foto: Lars Pehrson/SvD/TT
Premium Många pastorer säger upp sig före pensionsåldern.
Foto: Stefan Spassow
Foto: Stefan Spassow