En bön: Herre, den du älskar är sjuk!

Det kan kännas svårt att hitta ord för hur man kan be till Gud nu i coronatider.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ett kraftfullt sätt är att låta ett bibelord forma vår bön. Att sucka ett Guds ord tillbaka till Gud är ett sätt den helige Ande hjälper oss att be.

När Lasarus låg dödssjuk skickade hans systrar ett kort meddelande till Jesus: ”Herre, den du älskar är sjuk!” (Joh 11:3). Denna bön från oroade syskon för sin lidande bror blir det gudsord som vi också får be i dag. Bönen är grundad i hans personliga kärlek och övertygelsen om att han har all makt över kaos, sjukdom och död.

När vi ser hur corona skapar kaos och lidande i världen runt omkring suckar vi: ”Herre, den värld du älskar är sjuk!” I bön för vänner, familj och för oss själva så får vi också säga till Jesus: ”Herre, den du älskar är sjuk!”. Vi kan be i hopp, för vi vet från berättelsen i Johannes 11 att det är en bön som Jesus hör och svarar på. Vi kan därför be i tillit till att Jesus kommer att höra och gripa in – även om vi då som nu inte kan förutse hans handlande. Men en sak vet vi säkert: på bönen ”Herre, den du älskar är sjuk” svarade Jesus genom att komma nära och visa att han ”är uppståndelsen och livet”. Och det är precis vad världen och Sverige behöver i dag.

Mikael Stenhammar, pastor i Pingstkyrkan Linköping och doktorand i pentekostal teologi vid the University of Birmingham

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (88%)
  • Nej (13%)
  • Vet inte (0%)

8 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Sommarkonferenserna
Foto: Johannes Ottestig
Foto: Johannes Ottestig
Kristen i coronakrisen
Foto: Kajsa Göransson
Foto: Kajsa Göransson
Coronakrisen
Pat Marmo, ägare till en begravningsbyrå i Brooklyn, berättar att de är kraftigt överbelastade till följd av corona-pandemin. 
Foto: John Minchillo
Foto: John Minchillo