En kyrka och ett kyrkoval i god anda

Vår bön och målsättning i och för valet måste vara att Svenska kyrkan ska börja växa på nytt, skriver Lennart Sacrédeus, Kristdemokrater för en levande kyrka (KR).

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Debatt

Vid Västerås stiftsstyrelses sista sammanträde före kyrkovalet utbrast biskop Mikael Mogren att han önskade samma goda anda i kyrkovalet som vid våra stiftssammanträden, att änglarna skulle finnas med och göra oss extra varsamma mot varandra de kommande veckorna i valspurten.

Det får vi alla hjälpas åt med, i hela vår evangelisk-lutherska Svenska kyrkan, för att ge kyrkovalet den värdighet och vikt den förtjänar.

Kyrkovalet ger nämligen möjlighet att presentera flera goda tankar, från olika nomineringsgrupper, om hur vi kan stärka kristen tro, gudstillit och närvaro i Sveriges land och bland svenskar ute i världen.

Vi alla – förtroendevalda, frivilligarbetare, lekmän, präster, diakoner, kyrkomusiker och övriga anställda – har till uppgift att hjälpas åt för kyrkans utveckling. Alla kandidater i kyrkovalet kan bidra på olika sätt, inte minst personligt och idémässigt, hur Svenska kyrkan återigen kan växa till, i antalet människor i vårt land, samt i andligt djup och trohet till Guds ord. Det vore ett viktigt mål att samlas kring.

Vi i Kristdemokrater för en levande kyrka (KR) menar att hem och familj är viktiga byggstenar i detta. Församlingarnas strategi kunde mer ta fasta på att bistå föräldrarna – att förmedla den kristna tron och tilliten till Gud till sina döpta barn.

Hit hör inte minst bordsbönens och aftonsbönens betydelse, förmedlingen av budorden, de stora kristna högtidernas innehåll samt att dela med sig av kyrkans rika sång- och psalmskatt, att fira gudstjänst tillsammans samt, förstås, kyrkans bibliska grund.

Ett viktigt sätt är att skapa trygghet och tillit, i våra inomkyrkliga och ekumeniska relationer. Tilltron till varandra behöver stärkas i att vi alla vill kyrkan och kristenheten väl, att vi gemensamt verkar för att hon ska växa, utvecklas och bistå i att skapa tro, hopp och kärlek i personers liv.

En sådan utveckling skulle påverka hela samhällsklimatet och den gemensamma etiken och moralen i positiv riktning i ett Sverige som är allt mer plågat av våld, kriminalitet, otrygghet och själslig ohälsa, det senare påtagligt bland unga.

Ett gott mål är en välkomnande och angelägen kyrka, där olika kristna fromhetstraditioner kan få känna sig hemma – utan att marginaliseras. Avtal mellan svenska kyrkan och EFS har tecknats i detta syfte. Denna goda modell skulle kunna fungera som förebild för andra avtal med olika fromhetsinriktningar inom Svenska kyrkans hägn såsom ELM, laestadianer, gammal- eller högkyrkliga grupper. Tveklöst vore det ett fint sätt att återskapa denna oerhört viktiga samhörighet och tillit till varandra inom kyrkan.

Så kan vägar tas, gemensamt, för ett vitalt, trosstärkande gudstjäntsliv med glädje, djup och helighet. Vår bön och målsättning i och för valet måste vara att Svenska kyrkan, i en god anda, ska börja växa på nytt och inte fortsätta tappa medlemmar – med fler som vill fira gudstjänst och få undervisning, bli döpta, konfirmeras, vigas och jordfästas i vårt lands största kristna kyrka med dess rika andliga arv.

Lennart Sacrédeus,

Kristdemokrater för en levande kyrka (KR)

Säg din mening

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Statsministeromröstning