En vädjan till Svenska kyrkans biskopar

Minska prästernas nuvarande åtaganden.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Jesus uppmanar oss att gå ut och ”göra alla folk till lärjungar” (Matt 28:19). I Efesierbrevet skriver Paulus: ”Sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred” (Ef 6:15).

Antalet medlemmar i Svenska kyrkan minskar ständigt, trots att rätt många tror på Gud. Dessutom är sökandet efter frid och mening med livet stort. Det kristna evangeliet (glädjebudskap) behöver förmedlas till alla människor som står utanför våra kyrkors verksamhet.

I dag har Svenska kyrkan en imponerande verksamhet i bland annat församlingshem. Från små barn till vuxna och äldre. Klart bättre än i min ungdoms församling i slutet av sextiotalet. De flesta i personalen har en bra utbildning. Som vi vet upphörde kristendomsundervisningen i grundskolan och gymnasiet i mitten av sextiotalet. Därför behöver våra präster verka mer utanför kyrkans lokaler.

Min önskan är att en präst i församlingen har en tre–fyra timmar fri arbetstid per vecka. Då ska denna präst inte direkt missionera utan prata med folk och tipsa om värdet och innehållet i den kristna gemenskapen. Även jag bör visa i praktisk handling min kristna livsstil.

I svenska samhället råder ofta för stor byråkrati. Biskopar, försök att minska prästernas nuvarande åtagande lite så de hinner gå ut bland sekulariserade människor. Tack vare de första kristnas minimala byråkrati och mod blev kristendomen en världsvid religion.

Carl-Evert Werme, kyrkokörsångare, kyrkvärd, Norahammar

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
MORS DAG
Elinor Tidholm med sina sju biologiska barn. Från vänster: Niklas (svärson), Greta och Linnéa (tvillingar), Elinor (mamman), Alf, Kerstin, Hannele (sittande svärdotter med sonen Eton), Gustav, Gregor och Emeli.
Foto: Privat
Foto: Privat