En vinst för socialt utsatta

Idén med Social impact bonds bygger på att Sverige tar tillvara på styrkorna i samhällets alla tre sektorer – den ideella, den privata och den offentliga. Det skriver Stefan Svanström (KD).

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Jag är glad över att Dagen (20/2) lyfte Kristdemokraternas förslag om Social impact bonds. Jag vet att många av tidningens läsare delar ett starkt socialt patos med vårt parti. Det finns dock några missförstånd som behöver rättas till.

Först och främst är det inte tänkt att de ideella organisationerna ska finansiera satsningarna, vilket påstås både i artikeln och på ledarplats.

Den försöksverksamhet vi föreslår är tänkt att fungera ungefär så här: Tänk dig att en ideell organisation har en idé om hur man kan bryta den onda cirkeln för en viss grupp unga återfallsförbrytare. Ponera vidare att ett försäkringsbolag, eller kanske en stiftelse, tar del av idén, tror på den och skjuter till pengar för projektet. Det offentliga är sedan med och bestämmer målsättning, exempelvis att 40 procent av de ungdomar som deltar i projektet ska ha lämnat de kriminella miljöerna efter tre år.

När tidsperioden är slut utvärderar man om målsättningarna har uppnåtts. Om de har det, så betalar staten tillbaka pengarna med förutbestämd ränta till försäkringsbolaget. Om inte, så står försäkringsbolaget för pengarna.

Alla parter vinner. Ungdomarna tar sig ur kriminaliteten, och vi slipper mänskligt lidande både för dem själva och dem som nu slipper bli brottsoffer. Medborgarna får valuta för skattepengarna, då staten bara betalar när resultaten uppnås. De ideella organisationerna får fler chanser att genomföra välgrundade projekt. Företagen visar socialt ansvar och gör – i bästa fall – också en liten vinst på sin satsning.

Med andra ord bygger idén på att Sverige tar tillvara på styrkorna i samhällets alla tre sektorer – den ideella, den privata och den offentliga. Det är Kristdemokraternas bestämda uppfattning att när hela samhället kraftsamlar så kan det nå mycket längre än när staten agerar ensamt.

Sverige är överlag ett välfungerande land. Men det finns öar i framför allt storstäderna som i dag allt för ofta förknippas med utanförskap. Vi kommer aldrig att kunna möta de här utmaningarna genom att bara öka de offentliga utgifterna och höja bidragen, så som oppositionen önskar. Här krävs nytänkande. I oppositionens protester mot vår idé skymtar man den ingrodda misstänksamhet de hyser mot såväl företagare som civilsamhällets alla frivilliga krafter.

I sin ledare skriver Elisabeth Sandlund mycket riktigt att allt inte kan mätas. Men då ska man heller inte använda Social impact bonds. Mätbarheten är en del av förutsättningen.

Inte heller ska ”all ideell verksamhet kunna byggas upp kring sociala kontrakt”. Civilsamhällets oberoende är en central fråga för vårt parti, vilket vi bland annat manifesterat genom att driva igenom möjligheten att få skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet. Men i de fall då en ideell organisation har idéer och vilja att bidra på det här området finns det all anledning för samhället att söka nya vägar för att dra nytta av deras kompetens. Det tjänar alla parter på – inte minst de socialt utsatta.

Stefan Svanström

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Premium
Foto: Leif R Jansson / TT