Engagera dig för asylrätten!

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Regeringen presenterade sin åtgärdsplan för att minska flyktinginvandringen på en presskonferens den 24 november 2015. Den 11 februari 2016 publicerade regeringen ett detaljerat lagförslag. Detta förslag remissbehandlas nu. För vuxna utan barn och för alla som sökt asyl efter den 24 november 2015 vill regeringen besluta om stora förändringar.

Förslaget innebär att en ny tillfällig lag ska antas och gälla i tre år, från den 31 maj 2016. Jag vill kommentera ett av förslagen, tidsbegränsade uppehållstillstånd.

Kortfattat innebär förslaget att de som får asyl i Sverige inte längre ska få permanenta uppehållstillstånd, som de flesta får idag. Uppehållstillstånd för personer med flyktingstatus (de flesta från Eritrea, många från Afghanistan och Syrien) ska gälla i tre år. Uppehållstillstånd för alternativt skyddsbehövande (cirka 50 procent från Syrien) ska gälla ett år.

När uppehållstillståndet gått ut ska personen kunna söka förlängning, men det blir fortfarande ett nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd.

För att få permanent uppehållstillstånd när det tillfälliga tillståndet löpt ut, måste den asylsökande ha skaffat sig en inkomst som det går att försörja sig på. Det ska vara en ”taxerad” inkomst, alltså ett vitt jobb eller företag. Under den tid lagen gäller finns alltså inte någon möjlighet till permanent uppehållstillstånd för äldre, sjuka och barn som inte kan skaffa en inkomst.

Men enligt min mening undergräver förslaget asylrätten och det försvårar integrationen att människor som har behov av skydd tvingas fortsätta leva i otrygghet. För barn och för krigsskadade är tillfälliga uppehållstillstånd förödande. Trygghet krävs för rehabilitering.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet den 27 november 2015 skrev fyra psykologer:

”Som psykologer vet vi att första steget i traumabehandling är att skapa stabilitet och trygga ramar. Tillfälliga uppehållstillstånd, nekande till familjeåterförening och otillförlitlig medicinsk metod för åldersbestämning är beslut som går stick i stäv med att kunna bedriva god vård och tillgodose barns grundläggande behov. Förslagen är inte förankrade i vare sig psykologisk, medicinsk eller juridisk forskning. Vi kräver nu att regeringen drar tillbaka sina förslag inom detta område.”

Engagera dig för rätten till asyl! Påverka dina politiker och ideella föreningar! Stöd folkkampanjen för asylrätt!

Bengt Sandqvist,

Flyktingansvarig i Ansgarsförsamlingen, Västerås

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Premium
Foto: Leif R Jansson / TT