Enskilda situationer får inte bli nya läror och trossatser

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Mycket intressanta och tänkvärda synpunkter som pastor Samuel Asp ger uttryck för (Dagen 6/12), då det gäller dopet och medlemskapet och hur han tror att pastor Lewi Pethrus skulle ha handlat. Har själv den största respekt för pastor Lewi Pethrus och hans oerhörda klokskap som påverkade och formade Pingströrelsen under hans ledarskap.

Så långt jag vet ansåg Pethrus också att vi inom pingströrelsen inte skulle fastna i en alltför fastlagd trosbekännelse, utifall vi skulle upptäcka någon ny sanning utifrån Guds ord. Om detta nu stämmer, var det också en oerhörd sund synpunkt som vittnade om både ödmjukhet och öppenhet. Och vem av oss pingstpastorer, inom pingströrelsen, har inte emellanåt fått hitta speciallösningar, där huvudfokus inte varit att rädda vår lära, utan att rädda och hjälpa människor.

Samtidigt är det också viktigt att inte låta enskilda själavårdssituationer, med dess ibland speciella lösningar, bli nya trossatser och läror. Vi kan läsa i Apostlagärningarna 16:3, att aposteln Paulus lät omskära sin medarbetare Timotheos, vilket var en speciallösning på grund av en speciell situation trots att han själv var helt emot omskärelse och agerade oerhört kraftfullt emot dem som ville införa omskärelse i den hednakristna församlingen ( Galaterbrevet 5:11-12). Alltså en speciell lösning i en speciell situation, av aposteln Paulus, blev inte en ny lära utan han fortsatte förkunna syndernas förlåtelse genom tron och dopet.

Gunnar Johansson, Sundsvall

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Nyhem och Torp
Premium
Foto: Agnes Öjfelth
Debatt
Foto: TOMASONEBORG/SvD/SCANPIX