Fasta grunder för bibelöversättning

Vad ska väljas, när grekiskans ekklēsia kan betyda båda delarna?
Nu blir frågan om gruvdrift i Norra Kärr en het valfråga.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Debatt

Bibelöversättning handlar om att göra de enskilda bibeltexterna rättvisa, utan att blanda in en bestämd teologisk uppfattning om vad Bibeln som helhet säger. Sven Holmbergs debattinlägg på åsiktssidan den 7 juni fokuserar på översättningen av Matt 16:18. Skribenten hävdar att bibelkommissionens översättning för det första är felaktig och för det andra innebär ett entydigt stöd för den katolska tolkningstraditionen om påveämbetet med hjälp av en ”liberalteologisk vinkling”.

Faktum är emellertid att det i Bibel 2000 enbart handlar om hur man ska återge den grekiska ordleken som Matteusevangeliets författare vittnar om. (Låt mig påminna om att Jesus och Simon Petrus ett antal decennier tidigare talade arameiska med varandra.) Ett ”ordagrant” återgivande av grundtexten kan lyda så här: ”Du är Petros, och på denna petra ska jag bygga min ekkl¯esia.” Ingen modern översättning kan återge detta utan omskrivning, förklaring eller tolkning! Petra (femininum) betyder klippa. Arameiskans kef¯a, som betyder sten eller klippa, är maskulinum. Simon fick av allt att döma namnet Kef¯e (se Gal 1:18 och Joh 1:42). Ordleken fungerade alltså ännu bättre på arameiska. Huruvida ekkl¯esia på svenska ska översättas med ”församling” eller ”kyrka” är också en öppen fråga. Lokal församling eller världsvid kyrka? Vad ska väljas, när grekiskans ekkl¯esia kan betyda båda delarna? (Det bakomliggande hebreiska ordet q¯ah¯al syftade dessutom normalt på Israels menighet.) De flesta engelska översättningar har church, och där är Bibel 2000 i gott sällskap. (Folkbibeln har den andra varianten.) Översättning är det omöjligas konst och ett visst mått av ödmjukhet hos översättare och recensenter skadar inte.

Mikael Winninge, översättningsdirektor, Bibelsällskapet

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.