Fel terminologi om Hebronstyrkan

Personligen beklagar jag uppriktigt att den internationella observatörsstyrkan i Hebron, TIPH:s mandat inte förlängs. Hebron har konstant varit en plats för friktion både innan den judiske terroristen Baruch Goldstein massakrerade bedjande palestinier och efter, skriver Martin Blecher.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Jag tillhör även dem som anser att internationella styrkor till en viss grad kan spela en roll i konflikthantering.

Det jag däremot har funderingar kring är hur språkbruk används som makt och hur man genom språk bygger upp något som faktiskt inte är helt sant.

Norges kommentar av händelsen i fråga visar hur flytande och subjektiv begreppet ”internationell lag” är. ”Israel kan ha brutit mot Osloavtalen genom att ha avslutat TIPH:s mandat,” konstaterade utrikesminister Ine Eriksen Soereide. Hon fortsatte: ”Det ensidiga israeliska beslutet kan betyda att implementeringen av en viktig del av Osloavtalen inte fortsätter.”

Hela poängen med TIPH, Temporary International Presence in Hebron, är att det inte ska vara beständigt utan temporärt. TIPH har varit stationerade under 25 år. Det är en lång tid för något tillfälligt.

Av TIPH:s hemsida framgår följande huvuduppgifter:

Att främja genom sin närvaro en känsla av säkerhet för Hebrons palestinier

Att bidra till att främja stabilitet och en lämplig miljö som bidrar till att Hebrons palestinier och deras ekonomiska utveckling förbättras

Att observera förbättringen av fred och välstånd bland palestinierna

Att bistå i främjande och genomförande av projekt som initieras av givarländerna att uppmuntra ekonomisk utveckling och tillväxt i Hebron

Att tillhandahålla rapporter och att samordna sin verksamhet med de israeliska och palestinska myndigheterna.

Antaganden om vad som är rätt och vad som är fel enligt ”internationell lag” tenderar att bli än mer märkligt mot utgångspunkt av att det krävs en överenskommelse mellan Israel och den palestinska myndigheten två gånger om året då TIPH:s mandat ska förnyas och undertecknas. Det är således något som parterna måste göra aktivt själva. Det betyder också att man har mandat att inte förnya deras närvaro utan att det leder till avtalsbrott.

Kan det vara så att Hebron används som symbol och uttryck för något större? Kan det vara så att Hebron inte nödvändigtvis enbart ses i termer av israelisk och palestinsk nationalism?

Internationell lag ska naturligtvis följas. Lika viktigt är det att inte använda uttryck på ett felaktigt sätt för att uppnå sina syften.

Martin Blecher, författare till böckerna ”Israeli settlements” och ”Röster för och emot en tvåstatslösning”

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Foto: Privat & Anna B. Sandberg
Foto: Privat & Anna B. Sandberg