Finns en tanke med Guds landsgränser

Denna flyktingvåg är något helt annat än vanlig in- och utvandring.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Debatt

Det har skrivits mycket i Dagen om flyktingvågen och myndigheternas hantering av den. Det är både sorglig och glädjande läsning. Sorglig vad gäller politikers och myndigheters förvirrande agerande, glädjande i hur ”vanligt folk” generöst har ställt upp för att hjälpa.

Kriget i Syrien, som pågått i fem år, är en orsak till flyktingvågen över Europa. Det började som en konflikt mellan olika klaner och har eskalerat till ett storkrig med sex nationer inblandade, var och en med sitt politiska intresse. Alla försök till medling har hittills misslyckats. Detta är ingen ”normal” flyktingvåg orsakat av ett ”normalt” krig, något politikerna inte insett då man fört en stolt retorik om ett välkomnande Sverige.

År 2013 var flyktingar inget hot och ingen svår fråga för dåvarande alliansregeringen, och Migrationsverket kunde hantera mottagandet. Endast Sverigedemokraterna (SD) protesterade mot att ta emot flyktingar.

Trots ett fördubblat antal flyktingar under 2014 vidtogs inte några konkreta åtgärder i syfte att förbereda samhället. Man levde i ett idealistiskt tänkande om öppna gränser. Mottagandet skulle tydligen ordnas på ett oförklarligt sätt!

Under valrörelsen sa dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt: ”Jag ber svenska folket att ha tålamod och öppna era hjärtan för de utsatta..!” (DN 16 augusti 2014). Det var fullblodspolitikern Reinfeldt som talade. Han ville vinna potentiella röster. Hur flyktingarna skulle tas om hand var underordnat.

Facit kom på valnatten, då det stod klart att det skulle bli en ny regering, och Reinfeldt lämnade politiken. Vart tog det öppna hjärtat vägen?

En rödgrön regering tillsattes, men ingen förändring i en generös attityd till flyktingar märktes.

I rädsla för SD:s växande inflytande agerade politiker osäkert och inkonsekvent. Med beslut om stängda gränser och id-kontroller, och ökande problem på asylboendena, har samhällets attityd till flyktingar blivit mer splittrad.

Somliga kristna hävdar dock att vi ska vara glada över att flyktingar kommer hit. Vi kan ju nå dem med evangeliet, som vi inte skulle kunna annars. Guds vilja är att vi möter dem med kärlek.

Men är det Hans bästa vilja att 100 000-tals vuxna och barn, merparten muslimer, ska behöva fly undan hot och död, för att omvändas till kristendomen i katolska och protestantiska länder i Europa? Det tror inte jag. Guds mening är att människor ska bo inom de gränser Han stakat ut (Apg. 17:24-27). Och de ska främst vinnas för Guds rike där de bor. Det har den kristna kyrkan alltid hävdat och ägnat sig åt.

Denna flyktingvåg är något helt annat än vanlig in- och utvandring. Nu fördrivs människor från sina hem på grund av ondskans och hatets makt. Det är djävulen som skapar dessa grymheter (Joh. 10:10). Han vill se kaos i världssamfundet därför att han vet att hans tid är kort innan Jesus kommer och upprättar sitt rike.

Politiker har aningslöst och okunnigt gått i en ond fälla då man ville öppna famnen för alla flyktingar. Nu ser vi ett kaos tillta i spåren av deras agerande vilket kan få allvarliga konsekvenser. ”Staten måste återta kontrollen över våldet”, skriver Ivar Arpi i SvD den 13/2.

Församlingens kallelse och ansvar i världen är att förkunna evangelium och ge social hjälp till människor, vare sig de är svenskar, syrianer, eller av annan nationalitet och religion (Luk. 10:23-37; Ords. 21:13).

Så låt oss göra vad vi kan för att nå de flyktingar som nu är här!

Claes-Göran Bergstrand,

pastor, Hässelby

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.