24 september 2020

En tidning på kristen grundDebatt

Finns många sätt att översätta Fader vår

Man överger alltså Vulgata-översättningen som norm. Ett stort steg har tagits.

1 av 2
Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter.

I sin ledare (5/2) undrar Joakim Hagerius om det inte är dags att förnya bönen Fader vår, främst utifrån att formuleringen ”utsätt oss inte för prövning/frestelse” för många ger problem. Kan Gud verkligen tänkas vilja utsätta oss för något ont? Frågan har diskuterats lågintensivt i många år, men kommit upp till ytan på grund av att de italienska biskoparna och påven Franciskus själv agerat. Påven föreslår i boken ”Fader vår” (Artos) formuleringen ”lämna oss inte ensamma i frestelsen” eftersom "jag kan helt enkelt inte förställa mig att Gud frestar oss”. Den italienska biskopskonferensen beslöt att bönen kan lyda: ”non abbandonarci alla tentatione”, det vill säga: överge oss inte när vi frestas och fick påvlig välsignelse att gå från en ordagrant riktig översättning till en själavårdsmässigt riktig. Man överger alltså Vulgata-översättningen som norm. Ett stort steg har tagits.

För att förstå vidden av bönen måste den hållas samman med fortsättningen "utan rädda oss från det onda". Vad bedjaren ber om är hjälp att bli räddad från det onda alternativet i den yttersta prövningen, snarare än hjälp att motstå vardagliga och förtretliga frestelser. Martin Luther hävdade att detta är bönens innebörd och inte frestelser, lockelser, som gärna då tänkes vara av sexuell art. Det vore att göra synden för ytlig. Det gäller de yttersta, allvarliga prövningarna såsom förföljelser och falska profeter, som förleder till otro och avfall. Det ligger i linje med vad de flesta som ber bönen i dag förmodligen tänker, att det är djävulen, inte Gud, som frestar, prövar och ställer till elände, och att vi i bönen ber om att Gud ska skydda och hjälpa oss till slut, Han som är oföränderligt kärleksfull och god.

På sistone har man internationellt diskuterat översättningen av själva verbet i den sjätte bönepunkten "inled oss inte" eller "utsätt oss inte". En ordagrann översättning av grundtexten ger "föra in", men frågan är om det inte här kan förstås som "tillåta att man förs in" eller "tillåta att man utelämnas till"? Denna innebörd har faktiskt diskuterats ända från fornkristen tid, tydligast hos Origenes och Tertullianus, men även hos Melanchton och Calvin. Dagen har tidigare rapporterat om att den franska katolska biskopskonferensen 2013 fick Vatikanens tillåtelse att använda översättningen "et ne nous laisse pas entrer en tentation", låt oss inte ingå i frestelse (16/10–2013). Kan man tänka sig att en diskussion tas upp inom Sveriges kristna råd, inte främst kanske för att ge oss en ny påbjuden variant utan för att få ett alternativ för friare gudstjänster, enskild andakt och liknande. Bönepunkten skulle kunna lyda "låt oss inte utsättas för prövning" och då få samma anslag som de tre första bönepunkterna.

Det finns andra variationer. I Svenska Dagbladets kulturledare 28/4–2019 hänvisar Anders Q Björkman till teologen och filologen Günther Schwarz. Han har föreslagit "låt oss räddas ur vår frestelse" och hävdar att det är vad Jesus menade. Sebastian Brock, som är syrolog vid Oxford University, föreslår tolkningen "låt oss inte inträda i frestelse" i enlighet med hur syrisk-ortodoxa kyrkor ser på det. Det måste dock vara rimligt att hålla fast vid "prövning". Det gör också den senaste översättningen till svenska, nuBibeln 2017. I den står det "hjälp oss när vi prövas, och rädda oss från det onda" med en fotnot som säger att eftersom människan "inte kan undgå prövningar/frestelser är det mer troligt att bönen handlar om en vädjan om hjälp när vi prövas/frestas, så att vi inte faller".

Replik Läs "Är det dags att förnya Fader vår?" på Dagen.se debatt

Anders Alberius,

domprost em

---

Fakta:

  • 5 februari

---

Fler artiklar