Föräldrar – en stor skolresurs

Att inte upplysa alla föräldrar om hur mycket de betyder för barnens skolgång är ett svek mot våra barn. Det skriver psykologen Alf B Svensson.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Hur barn lyckas i skolan beror inte i första hand på klassens storlek, lärarnas skicklighet och hur mycket resurser skolan har. Det beror mer på familjen, på föräldrarnas utbildning, engagemang och attityd till skola och utbildning.

Visst behöver vi både mindre klasser, fler speciallärare och högre lärar­löner. Men vi kan aldrig lösa krisen i skolan om vi inte satsar mer på familjen och föräldrarna – skolans viktigaste och mest outnyttjade resurs.

Oppositionen har aldrig haft något större intresse att framhålla familjens betydelse och att stärka familjen. Alliansen har trott att om privata företag bara får möjlighet att tjäna pengar på våra barn så får vi en bättre skola för alla. Trots att alla skolpolitiker är medvetna om hur mycket familjen betyder för framgång i skolan är det ingen som satsar på familjen.

Resultatet har därför blivit en mer segregerad skola, med ökande klyftor och sämre kunskaper. Framför allt hos pojkar och barn till lågutbildade föräldrar.

IFAU – ett erkänt svenskt statligt forskningsinstitut hävdar i sin rapport ”Lika möjligheter? Familjebakgrund och skolprestationer” att tio procent av betygs­variationen beror på vilken skola eleverna går i. Medan hela femtio procent av betygsvariationen beror på faktorer som hör ihop med familjen.

Alla politiker oavsett parti­färg tycks utgå ifrån att om föräldrarna är lågutbildade, är barnen dömda att misslyckas i skolan. Men alla föräldrar oavsett vilken utbildning de har kan påverka hur barnen lyckas i skolan. Bara de får bättre stöd och uppmuntran av samhället.

Barn till lågutbildade föräldrar föds visserligen i större utsträckning med en lägre begåvning än barn till välutbildade. Men hur barn lyckas i skolan beror minst lika mycket, kanske mer på deras inställning och motivation.

De mest framgångsrika eleverna på skolor och universitet i USA är inte som man skulle kunna tro barn till vita, rika, välutbildade föräldrar. Det är i stället barn till ofta fattiga och lågutbildade asiatiska invandrare. Varför? De har i familjen fått lära sig att vara ambitiösa och satsa på skolan.

Svenska elever tycks däremot ta alltmer lätt på skolan. Enligt den senaste Pisa- undersökningen har svenska elever blivit sämre på många områden. De var bara bäst på ett område – att komma för sent till lektionerna. I en undersökning från Skolverket 2012 sa dubbelt så många elever att de blev störda under lektionerna som sex år tidigare. Fler lärare blir också nu utsatta för våld och hot från eleverna.

Jag har arbetat som skolpsykolog i mer än fyrtio år och mött femtusen barn med skolsvårigheter. Jag har då upptäckt hur viktig du är som förälder och hur mycket du kan göra för att dina barn ska lyckas i skolan. Oavsett om du har universitetsutbildning eller hoppat av gymnasiet.

Prata mycket med dina barn. Uppmuntra dem att läsa mycket. Då får de ett bättre ordförråd som har avgörande betydelse för hur de klarar skolan.

Stärk barnens självkänsla och självförtroende. Barn som tror på sig själva är mer ambitiösa och ger inte upp lika lätt.

Ha höga förväntningar på att barnen alltid ska göra sitt bästa och uppföra sig väl både hemma och i skolan.

Sätt tydliga gränser. Barn som inte respekterar sina föräldrar respekterar inte sina lärare.

Tala ofta om hur viktig skolan är. De som struntat i skolan ångrar sig alltid när de blir vuxna.

Se till att barnen gör sina läxor. Hjälp dem om det behövs och om du kan. Normalbegåvade barn som gör sina läxor lyckas lika bra som välbegåvade barn som struntar i läxorna.

Att inte satsa på familjen och föräldrarna, att inte informera dem om vad de kan göra för att barnen ska lyckas i skolan, är ett svek mot våra barn. Framför­ allt mot pojkarna och de svaga barnen, som annars riskerar att bli de stora förlorarna i framtidens kunskapssamhälle.

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Premium Debatt om religionsfrihet och diskriminering - var går gränsen, under Dala Pride 2019 i Falun. Från vänster: Joakim Storck (C), kommunalråd i Falun, Gull Törnegren religionsvetare och etiker från Högskolan i Dalarna, Öyvind Tholvsen, pastor i Lugnetkyrkan och Christina Eriksson, kyrkoherde i Svenska kyrkan, Falu pastorat.
Foto: Thomas Österberg
Foto: Thomas Österberg