Förändrad dop-praktik försvårar flyttningsbetyg

Om nu ett par stora pingstförsamlingar inför en förändrad praktik, kommer det naturligtvis att, på olika sätt, påverka hela Pingst.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Församlingens förkunnelse separeras från församlingens praktik. Det tycks vara den pingstlinje som till exempel Filadelfiaförsamlingen i Stockholm och Smyrnaförsamlingen i Göteborg rekommenderar.

Man säger att man tydligare än tidigare vill förkunna, att troendedopet ingår i Guds församlingstanke. Men i själva praktiken önskar man, så måste man faktiskt uppfatta det, förstärka församlingsbyggandet genom att praktisera något annat också.

Pingsts föregångare gick en annan väg. Man trodde: Guds tanke, i fråga om hur han vill bygga sin församling, finns uttryckt i den inspirerade Heliga Skrift. Det som i dag kan uppfattas som bokstavstrohet var egentligen hängiven strävan efter lydnad mot Guds vilja. Denna sökte man enträget att finna i Ordet. Lite enkelt sa man: ”Lydnad är bättre än offer” och ”Hur står det skrivet?” (Det kunde bli fel ibland, då också, förstås.) Lydnaden = Troheten mot Ordet, var viktig.

Om nu ett par stora pingstförsamlingar inför en förändrad praktik, kommer det naturligtvis att, på olika sätt, påverka hela Pingst. Vi har ju, till exempel varit vana att flyttningsbetyg varit enkla att hantera inom församlingarnas gemenskap, eftersom man haft samma församlingssyn. Hur har Filadelfia och Smyrna tänkt i fråga om detta?

På vilket sätt skall vi alltså, i vår egen tid, utföra Jesu tydliga och ansvarsfyllda uppdrag, att lära ständigt nya lärjungar att hålla allt vad Frälsaren själv har befallt?

 

Åke Stenlund

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Premium
Foto: Natanael Johansson
TORPKONFERENSEN
Premium