Förändrad medlemssyn är förändrad dopsyn

Min Bibel säger att Jesus inte har förändrats.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Förespråkarna för en förändring av vår syn på medlemskap säger sig inte vilja ändra dopsynen inom pingströrelsen, enbart vår syn på medlemskapet. Problemet är att genom att förändra synen på medlemskapet så att det kopplas loss från troendedopet har man oundvikligen också förändrat den inom Pingst vedertagna dopsynen, nämligen att troendedopet är vägen in i församlingen.

Min slutsats blir att de som förespråkar en förändring av medlemskapet antingen är omedvetna om vidden av sitt ställningstagande, eller också att de egentligen vill ändra dopsynen men väljer att använda medlemskapet som en dimridå.

Oavsett agenda, så är det beklagligt att se att Pingsts ortodoxi och ortopraxi på punkt efter punkt monteras ner med hänvisning till att verkligheten har förändrats. Min Bibel säger att Jesus inte har förändrats och att Han är Herre också över den verklighet som förändringsingenjörerna hänvisar till.

Pingströrelsen brottas redan med så många problem, och genom ingrepp av ovan nämnt slag så skaffar vi oss själva ännu fler. Låt oss slippa det.

Robert Granat, Föreståndare Pingstkyrkan Lindesberg

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Foto: Jacob Zetterman
Foto: Jacob Zetterman
Kristna lobbyorganisationer
Sveriges kristna råd utövar påverkansarbete mot regeringen, som i det här fallet då Juluppropet lämnas över till justitieminister Morgan Johansson.
Foto: Natanael Gindemo
Foto: Natanael Gindemo