Förändrad sjukvård krävs

Öppet brev till Göran Hägglund och Maria Larsson: Det är ni som har ansvaret nu och ni ska kämpa för en förändring inom sjukvården.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Det här är exempel på tidningsrubriker om sjukvården i Sverige, där det fungerar sämst:

Överbeläggningsrekord med 82 personer

Arbetsmiljöverket konstaterar otillräcklig patientsäkerhet

Mardröm

Situationen som om det vore krig

Hjärtopererad placerades i korridoren. Sitta på toa i sjukhuskorridoren.

Avdelningen ser ut som en flyktingförläggning

Fem avlidna till följd av överbeläggningar

Var man är bosatt i landet kan utgöra skillnaden mellan liv och död.

Hundratals artiklar har skrivits med samma budskap det senaste året, granskningar har gjorts av radio och tv. Enligt en redogörelse från Vårdförbundet avled fem människor enbart i sommar på grund av för få vårdplatser. Hjärt- och Lungfonden rapporterar om att endast ett enda landsting, Örebro, klarar att ge 90 procent av hjärtsjuka tillräckligt snabb hjälp. Detsamma gäller beskrivningarna av ambulanstillgång. Tusentals människor skadas och avlider varje år på svenska sjukhus, det är bara att lyssna på vad Socialstyrelsen har att säga. Mörkertalet är stort.

Skulle något sådant få fortgå inom något annat område i samhället utan att det blev stora politiska frågor?

Ibland undrar jag om er tystnad i sjukvårdsfrågor beror på att ni faktiskt kalkylerar med svinn. Svinn i form av människo­liv. Ni vet mycket väl att människor skadas och avlider på grund av besparingar och omorganisationer. Ändå förändrar ni inget. Hur vågar ni ta ansvar för att den allvarliga situationen fortsätter? Men det kanske är ättestupan 2012 som ni skapar? Allmän sjukvård ska aldrig vara vinstjagande företag. Den ska vara non-profit.

Men ni accepterar en ojämlik och orättvis sjukvård, helt emot demokratiska och mänskliga rättigheter. Ni ställer människovärdet emot ekonomiska värden. Och de avlidna kan inte försvara sig, de sjuka och anhöriga orkar inte protestera.

Landstingspolitiker, sjukhusledningar och andra beslutsfattare konstruerar sjukvården i landstingen. De testar egna lösningar, egna vårdidéer. Skapar monument över sig själva. Omorganiserar sönder.

Jag tillhör en familj som drabbats hårt. Min pappa överlevde inte. Han hade aldrig varit allvarligt sjuk tidigare. När han blev det kom han till ett sjukhus där akutpatienterna ofta inte kommer vidare till vårdavdelningar därför att det finns för få platser. Dagliga överbeläggningar, år efter år.

I kontakter med sjukvården har ansvariga och beslutsfattare hela tiden hänvisat mig till någon annan i sjukvårdshierarkin. Uppåt eller nedåt. Till höger eller vänster. Ingen tar egentligt ansvar. Till sist pekar alla mot Regeringskansliet. Mot Socialdepartementet. Det innebär att det är ni, Göran Hägglund och Maria Larsson, som är ytterst ansvariga för svensk sjukvård i  dag. Vem hänvisar ni till i hierarkin? Gud? Ni kallar er kristdemokrater. Krist som i Kristus eller Kristna? Oavsett vem man anser att Jesus Kristus var, Gudomlig, vanlig människa eller profet, så är det i alla fall erkänt att han försvarade de svaga, protesterade mot orättvisor och agerade. Idealen som Kristus lärde ut och hur han levde, har verkligen inte format er orättvisa sjukvårdspolitik.

”Verklighetens folk, den lilla människan, kristna värderingar, ett mänskligare Sverige, trygg vård.” Ord från KD:s politiska vokabulär. Men er politik talar högre än de ord ni säger.

Ni kommer att påstå att jag är naiv och att jag inte förstår. Ni kommer att hänvisa till Lex Maria och Socialstyrelsen. Ni kommer att skylla på förra regeringen, världsläget, marknaden eller något annat. Jag påstår att ni inte har något att skylla på.

Det är ni som har ansvaret nu och ni ska kämpa för en förändring inom sjukvården. Känner ni någon från verklighetens folk? Någon som skadats i sjukvården? Ser ni era medmänniskor i ögonen? Ni väljer uppenbarligen att inte se. Men även ni kan hamna i allmänna sjukvården på en överbelagd akutmottagning. Det är inte garanterat att ni kommer att ha en gräddfil i all evighet.

Min pappa kan inte längre kräva sin rätt. Men jag är här och jag kräver en rättvis sjukvård. Avveckla landstingspolitikernas ansvar och skapa omgående en nationell sjukvård som ger samma förutsättningar oavsett bostadsort. Det har vi rätt till och det betalar vi höga skatter för. Sjukvården ska vara till för människor som behöver hjälp, inte för politiker eller andra som vill göra karriär. Jag påstår att ni inte har något existensberättigande i er politiska roll i Socialdepartementet, om ni inte ser till att omgående skapa en trygg, jämlik sjukvård. Det handlar om liv och död.

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
KYRKATTACKEN I SRI LANKA
Premium
Foto: Gemunu Amarasinghe