Förlåt Skolverket, jag har syndat mot era bud

Älskade Skolverket! Jag är rektor på en mindre skola som ligger alldeles nära kyrkan. Min företrädare var noga med att barnen var där under advent och fick sjunga adventsånger. Han påstod att detta hade skett i 100 år och var del i en allsidig undervisning.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Jag lyckades inte bryta denna ovana nu senast. Har låtit barnen bli kränkta av sånger som ”Hosianna Davids Son”, ”Bereden väg för Herren”, ”Gå, Sion din Konung att möta”. Dessa sånger sjöngs med så stor inlevelse så jag lyckades inte stoppa detta sjungande som vilseledde barnen och indoktrinerade dem att tro på det de sjöng. Själv satt jag där längst bak helt förstummad!

Sedan, värst av allt – till min bestörtning, hann prästen uttala välsignelsen över dem som var samlade där. Jag har alltså syndat på många sätt mot era heliga bud.

Ber, o helga Skolverket om förlåtelse och syndabefrielse.

Amen.

PS. Kan Ni skicka mig en lista på godkända sånger vilka vi kan sjunga i gymnastiksalen? (för att barnen inte skall bli andligt undernärda.)

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Dagen från Järvaveckan
Premium
Foto: Urban Thoms