Förslag om organdonation kan rädda liv

Frågan om organdonation är livsviktig.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Över 800 personer väntar i detta nu på ett nytt organ. Varje år dör mellan 30 och 50 svenskar i väntan på ett nytt organ. Bakom varje siffra finns mammor, vänner, släktingar och barn. Trots att vår befolkning är en av Europas mest positivt inställda till organdonation är bara 16 procent registrerade i donationsregistret och därmed blir donationerna få.

Kristdemokraterna föreslår nu ett system där alla medborgare över 18 år skrivs in i ett donationsregister. Var och en äger sedan total frihet att själv, när som helst och av vilket skäl som helst, utgå från registret. Precis så fungerar det redan på till exempel Island, i Holland och i Finland. Spanien, landet med Europas högsta donationsfrekvens, har ett system som liknar det förslag vi nu lägger fram.

Johan Appelberg ställer viktiga frågor om etiken bakom Kristdemokraternas förslag. Jag är den förste att skriva under på att etiken är komplicerad och att vi måste hålla oss ödmjuka inför att detta är svåra frågor. Detta är också något som lyfts i flera statliga utredningar som sett över frågan.

Samtidigt måste vi fråga oss om det är etiskt rätt att låta dagens system bero, när vi vet att en ny väg framåt kommer rädda liv. Vad är rätt? Att göra gott eller göra intet? Att rädda liv eller inte göra något alls? Människovärdet är absolut och vår ledstjärna måste alltid vara att värna livet.

Ella Bohlin, regionråd i Region Stockholm, partistyrelseledamot Kristdemokraterna

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
MORS DAG
Elinor Tidholm med sina sju biologiska barn. Från vänster: Niklas (svärson), Greta och Linnéa (tvillingar), Elinor (mamman), Alf, Kerstin, Hannele (sittande svärdotter med sonen Eton), Gustav, Gregor och Emeli.
Foto: Privat
Foto: Privat