Försvarar SD verkligen ofödda barn?

En abort fram till och med 12:e veckan är precis lika mycket en abort.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

I en debatt med Micael Grenholm på Dagen TV 22 april säger Julia Kronlid, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna, att en förklaring till att kristna i högre utsträckning börjat rösta på SD kan vara att de är ett av få partier som försvarar ofödda barns mänskliga värde. Jag undrar vad hon exakt menar med det?

Att som SD vilja sänka gränsen för fri abort från 18 veckor till 12 veckor är ju inte nödvändigtvis att försvara ofödda barns mänskliga värde. En abort fram till och med 12:e veckan är precis lika mycket en abort och ett dödande av en människa som en abort fram till och med den 18:e veckan. Och när Julia i en debatt i Sveriges riksdag 2015 säger ”Möjligheten till abort ska fortsatt finnas kvar i Sverige”, så kan man ju undra hur trovärdigt hennes uttalande egentligen är.

Dessutom är inte detta uttalande från hennes sida det enda av denna karaktär. I SVT:s program Debatt från 2012 säger hon bland annat­ följande: ”Vi anser också att vecka tolv är en rimlig gräns för fri abort”. Detta låter mer som att legitimera fri abort, om än i en något mer begränsad omfattning än generellt, snarare än att försvara det ofödda barnets mänskliga värde.

Peder Oksanen,

Uppsala

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
KONVERTITEN ABBAS
Joakim Hagerius.
Foto: Natanel Gindemo
LUCIA