Förvalta arvet efter Hägglund

Se till att förvalta ett av partiets signum och det område där vi har stort förtroendekapital – vården. Det skriver Ella Bohlin (KD) till partiledaraspiranterna.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Kristdemokraterna har i Alliansregeringen under åtta år varit med och skapat många förbättringar för Sverige. Den mandatperiod vi nu har framför är vi inställda på att aktivt bedriva en oppositionspolitik där vi värnar om valfriheten för enskilda människor.

I helgen kommer den avgående partiledaren Göran Hägglund att tala inför partivännerna. Hans ord kommer att väga tungt bland de över 500 deltagarna på plats. Kanske kan de också tjäna oss väl när det gäller att lyssna in partiets förnyelsearbete.

I elva år har Göran Hägglund innehaft posten som partiledare, något av en raritet i dagens ombytliga politik. Det förtjänar stor respekt. Det är ingen slump att Göran Hägglund var socialminister samtidigt som ett starkt och målmedvetet arbete bedrevs för att flytta fram positionerna för att ge Sveriges invånare möjligheten att själva kunna välja sin vårdgivare. De har varit avgörande för individens självbestämmanderätt. En grundbult i kristdemokratisk ideologi har genomsyrat hela Sveriges hälso- och sjukvård.

I samband med partiledar- valet vill jag sända en uppmaning till alla de kandidater som aspirerar på att leda Kristdemokraterna in i framtiden: Se till att förvalta ett av partiets signum och det område där vi har stort förtroendekapital – vården. Vi behöver förnyelse och inte minst ett opinionslyft. Det får inte bli på bekostnad av det arv som Göran Hägglund lämnar efter sig.

Den kristna värdegrunden är grunden för vår politik. Den handlar om de värderingar som format det Sverige vi lever i och den människosyn som ska råda. En kristen människosyn ser alla människors lika värde oavsett deras socioekonomiska status eller religiösa tillhörighet. Det är dessa värderingar som ligger till grund för den etik som de flesta anser bör vara rådande inom vården. Människan är ett mål i sig och hennes värde är knutet till existensen, inte till hennes förmågor eller egenskaper.

Hälso- och sjukvården är ett av Kristdemokraternas mest prioriterade områden. Göran Hägglund har genomfört en rad stora reformer inom vården och varit nytänkande i jakten på förbättringar för att öka tillgängligheten och kvaliteten.

Lagen om valfrihet (LOV) kom 2008. Den stärker patientens möjlighet att välja sin egen vårdgivare och flyttar makten från politiker närmare dem som berörs. Möjligheten att välja själv ifrågasätts ivrigt av den rödgröna regeringen. Behovet av en tydlig röst som betonar närhetsprincipen och individens självbestämmande är större än någonsin.

Apoteksreformen har ökat tillgängligheten så att barnfamiljer kan köpa Nezeril eller Alvedon på utökade öppettider. Även här har makt flyttats till den enskilda människan i stället för ett statligt monopolsystem.

Vård för papperslösa. Synen på hälso- och sjukvård som en mänsklig rättighet i kombination med medmänsklighet som tar sig uttryck i solidaritet ledde till att personer som befinner sig i landet har rätt till grundläggande vård oavsett om de har sina papper i ordning eller inte.

När en ny partiledare tar plats måste Kristdemokraterna fortsätta att slå vakt om de kristna värderingarna, närhetsprincipen, valfriheten och solidariteten. Arvet efter Göran Hägglund behöver förvaltas på hälso- och sjukvårdsområdet. Inom exempelvis cancervården är en långsiktig och målmedveten strategi helt nödvändig om vården ska kunna behålla och förbättra sina resultat. Även det arbete som påbörjades med jämlik vård i hela landet behöver utvecklas och formas till praktisk politik.

Vi ser nu hur den nya S-ledda regeringen drar tillbaka många av de förslag som har initierats av Alliansregeringen på vårdområdet. Här måste vi vara en tydlig opposition. Vi behöver fokusera på att hitta ett gott sätt att mäta kvalitet, belöna dem som gör rätt och sikta in oss på att förbättra arbetet med de stora folksjukdomarna. Sverige behöver Kristdemokraterna, inte minst för en ännu bättre hälso- och sjukvård.

Ella Bohlin (KD), Barn- och äldrelandstingsråd, Stockholm

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Premium
Foto: Leif R Jansson / TT