Frågetecknen kvarstår, Oas

För några veckor sedan skrev jag en debattartikel i Dagen angående Oas-konferensen i Kungälv i somras.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Jag fick ett undvikande svar och jag beklagar att Oas-rörelsens ledning inte vill svara öppet och offentligt på den oro som framfördes. Tycker det är märkligt och tråkigt att det inte går att hålla ett öppet samtal i dag kring dessa viktiga frågor. Alltså: Är Oas på väg till Rom? Är Mariakult okej enligt Oas? Har Oas katolska kopplingar och läror som man ämnar fördjupa och inkludera? Är ignatiansk spiritualitet en inkörsport till katolicismen?

Tystnaden synes visa på att det finns mycket som försiggår bakom kulisserna som vi ”vanliga” kristna inte får reda på. Jag föredrar ett ledarskap som tål att svara i ljuset och som inte vill hålla samtal i skymundan. Därför tror jag att kärleken till Sanningen & till Guds Ord blir än viktigare ju närmare Jesu Kristi återkomst vi står.

Mats Olofsson

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.