Frestelse och prövning är inte samma sak

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

I NT 81 står det "utsätt oss inte för prövning", vilket jag tycker är felöversatt. I Folkbibeln står det "för oss inte in i frestelse". Det är enligt min mening skillnad på prövning och frestelse. Gud prövade Abraham, men inte Lot för där fanns kanske inte så mycket att pröva. Pröva gäller hållfastheten, Gud vill pröva om vår tro är äkta. Jakob skriver i sitt brev "att vi skall räkna det som största glädje när vi råkar ut för alla slags prövningar. Ni vet ju att när er tro sätts på prov, så gör prövningen er uthålliga."

Frestelse är en lockelse till det som inte är så bra. Djävulen vill locka oss till synd. Så det är bäst vi ber "för oss inte in i frestelse, utan fräls oss från den onde."

Det vore inte fel om Dagen ibland ville uppmärksamma att vi har ytterligare en bibelöversättning, som jag tror att en stor del av Dagenläsarna använder i dagligt bruk, nämligen Folkbibeln. Den är översatt av människor som tror att Bibeln är Guds Ord.

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
KYRKATTACKEN I SRI LANKA
Premium
Foto: Gemunu Amarasinghe