Ge vår samtid ökat hopp, KD

Kristdemokraterna skulle kunna göra större skillnad genom att återigen markera sin roll som Alliansens sociala röst. Det skriver sex partimedlemmar och vidareutvecklar de synpunkter som framfördes av fyra av dem i en debattartikel i Dagen 30 oktober 2013.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Kristdemokraterna har i årets val en unik möjlighet att återta initiativet i viktiga ideologiska frågor. I en tid när flertalet partier nästan uteslutande betonar att lycka och framgång bara handlar om pengar och skatter, torde Kristdemokraternas betoning på förvaltarskap och människans unika värde i en föränderlig värld göra skillnad. Stor skillnad!

Men då räcker det inte att snällt och stillsamt foga sig i alliansens ibland ganska torftiga synsätt på hur vi vill att de gemensamma resurserna ska användas och vår gemensamma framtid formas. Det behövs helt enkelt en nygammal berättelse om människans okränkbara värde och om hennes själsliga, andliga och kroppsliga behov. Kristdemokratin tar i sin programförklaring sin utgångspunkt i denna helhetssyn på människan. Därför är idéprogrammet så oslagbart bra.

Vi är övertygade om att den goda kapitalismen är nödvändig för att skapa resurser, men hur dessa resurser ska användas och fördelas råder något delade meningar om. Här måste vi tyvärr konstatera att klyftorna faktiskt ökar mellan dem som har och dem som inte har. Den så kallade arbetslinjen var ett viktigt instrument i ett inledningsskede, men nu när vi så tydligt ser hur Sverige fallit tillbaka i trygghetsligan med följd att alltfler – pensionärer, ensamförsörjande barnfamiljer, utförsäkrade och ungdomar som både saknar arbete och bostad – far illa så finns det anledning att tänka om.

Här skulle Kristdemokraterna genom att återigen markera sin roll som alliansens sociala röst kunna göra skillnad. En ohämmad marknads- och nyliberalism leder till frihet för den som har och ofrihet för den som inte har. Med den kristna värdegrunden som inspiration finns inga nationella eller kulturella gränser. Den står upp för de svaga och utsatta liksom för politiskt och ekonomiskt förtryckta, för flyktingar och dem som på olika sätt drabbats och drabbas.

Låt oss ge vår samtid en annan och bättre berättelse om ett framtida samhälle, där resurserna skapas via en ansvarsfull marknadsekonomi och där dessa resurser används för allas bästa och där besluten fattas på lägsta och mest effektiva nivå.

Det handlar om det goda förvaltarskapet och dess avgörande betydelse för ekonomin, om rättvisa pensioner och skatter, om god flyktinghjälp och krafttag mot utanförskap och hemlöshet, om barns goda uppväxtvillkor och en skola som ger alla en bra start i livet och en reell chans till jobb, om vaken och effektiv kamp mot åldersdiskriminering, om rättvis fördelning av resurserna för vård och omsorg och – inte minst – om ett osvikligt vaktslående om människovärdet, från livets första stund till dess sista.

Förstår vi kristdemokrater i dag att fullt ut ta vara på kristdemokratins unika och helt o­överträffade idétradition? Vill vi helhjärtat och kompromisslöst stå upp för vår värdegrund till gagn för Kristdemokraterna både nu i valrörelsen och i framtiden? Frågan är alltför viktig för att inte få ställas, och det vore tragiskt om svaret blev nej eller ens ett otydligt mummel.

Vi som undertecknat detta debattinlägg vill hävda, att Kristdemokraternas idéprogram är utmärkt bra och att partiet har allt att vinna på att verka utifrån dessa värderingar. Tydligt, kraftfullt och konsekvent. Det är en förträfflig politisk ideologi både för alla oss som i dag lever i Sverige och för dem som ska leva här i nästa och nästnästa generation.

Detta hoppas vi också ska komma till klart uttryck vid det värdegrundsseminarium som Seniorförbundet i samverkan med partivänner i Göteborg inbjuder till 28 mars i samband med Kristdemokraternas kommun- och landstingspolitiska dagar i år.

Kjell-Erik Selin, Jan Erik Ågren, Sune Olofson, Ulf Lönnberg, Rasmus Rasmusson och Leif Hallberg, samtliga partimedlemmar (KD)

värme. Med den kristna värdegrunden som inspiration finns inga nationella eller kulturella gränser. Den står upp för de svaga och utsatta liksom för politiskt och ekonomiskt förtryckta, för flyktingar och dem som på olika sätt drabbats och drabbas, skriver debattskribenterna. På bilden: En Gemenskapens dag i Stockholm med anledning av FN:s dag för utrotning av fattigdom.

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
KYRKATTACKEN I SRI LANKA
Premium
Foto: Gemunu Amarasinghe