Gembäck: Fossmo förnekar sin skuld

Hur kan ni på tidningen Dagen hävda att det förefaller som om Fossmo kommit till insikt om de brott han gjort?

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

De senaste dagarna har det återigen varit skriverier kring Helge Fossmo. Fossmo har nu suttit bakom lås och bom i drygt tio års tid på grund av det bestialiska mord och det mordförsök han anstiftade 2004 där en ung kvinna blev mördad och en man skottskadad. Han har talat i Örebro tingsrätt där han påtalat en önskan om att få sitt livstidsstraff tidsbegränsat.

Fossmo tycker sig vara offer för något som han kallar sektsjuka.

Han beskriver sig själv som om att han kommit långt i hänseendet att inse sina brister i sin personlighet. Brister som resulterade i att en ung människa förlorade livet. Är det en brist?

I utfrågningen ställer åklagaren följande fråga:

”Du sade att du betraktar dig som kristen och fortfaranden gör det. Hur kan man vara kristen och vara delaktig i denna typ av brott? Bland de grövsta brott man kan tänka sig.”

Helges svar:

”Att vara kristen betyder inte att man är felfri. Att vara kristen betyder att man tror att det finns nåd även för hemska brott!”

Nu ska man veta att Helge inte har erkänt det som han är dömd för

Trots detta så väljer Elisabeth Sandlund att i tidningen Dagen skriva följande ord:

”Den (nåden) kräver att man inte bara med ord utan i hjärtat ångrar det onda man gjort och uppriktigt ber om förlåtelse. Den processen förefaller Fossmo ha gått igenom.”

Vad är grunden för ett sådant här påstående? Det brott Fossmo är dömd till är anstiftan till mord inte medhjälp. Han har aldrig ångrat att han anstiftade mordet i Knutby. Han skyller på att han var sektsjuk och ett offer för miljön som han rörde sig i.

Han talar i termer av att han har brister, inte är felfri. Att det finns nåd även för hemska brott. Nåd är en juridisk term som handlar om att slippa det straff som man förtjänar. Du kan inte förstå nåden om du inte inser straffet. Fossmo förnekar att han är skyldig till det som han straffas för. Om det hade funnits en riktig insikt om sin synd då hade det också funnits ett genuint uttryck av förtvivlan och ånger, framför allt till de som stod Alexandra närmast.

Det finns inget sådant uttryck! Hur kan ni på tidningen Dagen hävda att det förefaller som om Fossmo kommit till insikt om de brott han gjort? Omvänt sig och därför kan få nåd ifrån Gud?

Ni gör just det som ni kritiserade oss för: Ni ger Helge en talarstol och tror dessutom på det som han säger!

Här finns dock en enorm skillnad nämligen, vi hade aldrig hört honom tala vulgärt eller uppenbart falskt! Vi visste inte om hans onda intentioner. Vi såg inte.

Ni har fått höra och läsa om allt detta med vetskapen om dessa fruktansvärda brott! Trots detta tvekar ni inte att ständigt ge Fossmo nytt utrymme att fortsätta sin gärning.

Helge har hela tiden skyllt på och velat smutskasta Åsa Waldau. När han talar om sektsjuka så är det henne han beskyller. Han talar lögn och den lögnen ger ni en talarstol för om och om igen! Detta är osmakligt och skamligt!

Peter Gembäck, pastor i Filadelfia Knutby

 

Svar direkt från Dagen
Dagen har på nyhetsplats refererat domstolsförhandlingarna om en eventuell tidsbegränsning av Helge Fossmos livstidsstraff. På ledarplats har vi resonerat kring huruvida hans resonemang om hur han som kristen kunnat begå de brott han är dömd för bör vägas in i bedömningen. På den frågan blev svaret ett entydigt nej.När det gäller den inverkan miljön i Knutby haft står ord mot ord. Den frågan har Dagen överhuvudtaget inte berört i detta sammanhang.

Felicia Ferreria, Publisher och ansvarig utgivare, Dagen 

Läs de senaste artiklarna om Knutbysekten

Alla tidigare artiklar
Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Roland Hellsten.
Foto: Per-Johan Thörn/Natanael Gindemo/Moa Almeräng
Foto: Per-Johan Thörn/Natanael Gindemo/Moa Almeräng
ARTIKELSERIE: PÅ DJUPET MED...
Joakim Lundqvist.
Foto: Sara Källner
Foto: Sara Källner