Genom Jesus skapas Andens lag att älska Gud i oss

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

I Dagen förra veckan läste jag att Equmeniakyrkan den 17 december ska ta upp samtal om försoningen genom Jesu död.

Med anledning av artiklar i ämnet vill jag nämna något om vad Nils Peter Wetterlund, känd förkunnare i början av förra seklet, skriver i boken ”Andens lag”. Jag citerar följande ur boken. ”Den gamla kyrkan betonade mera Kristi person än hans verk och älskade att i personen se försoningen med Gud och mänskligheten, ..., Sedan blev en falsk försoningslära allmän inom kristenheten som sattes i system i slutet av tiohundratalet av ärkebiskop Anselm. Lösepenningen blev inte människan Kristus Jesus utan personens lidandesmassa som tänktes ha vägt upp alla evighetens kval, ..., Jesus har frälst oss från den eviga döden, icke genom att undergå den i vårt ställe, utan genom att döda, upplösa eller övervinna vår synd-, skuld- och straffande”.

Wetterlund kallar det för andebytets försoning med Gud. Genom Jesus frälsaren skapas i oss Andens lag att älska Gud och sin nästa.

Ove Bjurström, Mora

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Premium
Foto: Natanael Johansson
TORPKONFERENSEN
Premium