Glädjande KD-nej till drogliberalisering

Detta är ett stort problem som beroendevården har misslyckats med.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Det är med glädje jag läser tre kristdemokratiska riksdagsledamöters svar i Dagen (31/1). Alla tre är ledamöter i riksdagens socialutskott och en av dem ordförande. De tar definitivt avstånd från all drogliberalisering och de understryker vad jag framhållit att förebyggande åtgärder är oerhört väsentliga. De betonar också att de eftersträvar ett narkotikafritt samhälle, Bra! Därom är vi helt överens.

Vi har samma åsikt också om naloxon som läkemedel (att användas vid överdos av opioider, då andningsförlamning är en risk och därmed dödsfall). Naloxon finns som spray och kan efter enkel instruktion användas av närstående till narkotikamiss­brukare som använder opioider. Det har den fördelen att det inte är beroendeframkallande i motsats till de läkemedel som används vid Laro-behandling.

Det är vidare riktigt, som KD-riksdagsledamöterna skriver, att många alkohol- och narkotika­missbrukare lever med svåra skuld- och skamkänslor. Bakgrunden till detta skrev jag om redan i min bok ”Den hedonistiska revolutionen: Därför dricker Jeppe”, som utkom 1991. Erik Edin, som skapade LP-stiftelsen och var en god vän till mig, var djupt engagerad i denna fråga. Dessa problem uppstår i vänkretsen när supande eller knarkande vänner tycker att den som utvecklat ett starkt beroende blir för besvärlig att ha att göra med och därför utesluts denne ur gruppen.

Att överdosdödligheten gått ned med en tiondel sedan 2018 är också korrekt. Men forskarna vet inte orsaken. Det kan vara en flitigare användning av naloxon. Det kan också vara att drogmissbrukare har blivit skeptiska till de mycket farliga fenmetralin och liknande medel som massmedierna har rapporterat som orsak till snabb död.

Vad gäller Laro-behandling och dödlighet är det riktigt att patienterna mycket sällan dör i överdoser. Patienternas problem är att de alltid tvingas till fortsatt beroendesjukdom så länge de får Laro-behandling. Det akuta problemet är dock att de ofta delar med sig av sina opioidmediciner till kompisar som inte ingår i programmet och det är bland dessa dödligheten har ökat mycket kraftigt, det vill säga att sjukvården indirekt har förorsakat denna dödlighet.

Detta är ett stort problem som beroendevården har misslyckats med. I Norge talar man öppet om detta men i Sverige verkar det som att Socialstyrelsen försöker bortförklara problematiken.

Till slut ett stort tack till riksdagsledamöterna Acko Ankarberg Johansson, Pia Steensland och Cecilia Engström för ett stark avståndstagande till av­kriminalisering av narkotika!

Rolf Bromme, journalist och författare

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Vi kan bekämpa orättvisor och förnedring, genom att värna om både offret och förövaren, skriver Hanna Möllås.
Foto: Andrik Langfield/Natanael Gindemo
Foto: Andrik Langfield/Natanael Gindemo
Bibeln i skolan
Foto: Jonas Ekströmer/TT, Natanael Gindemo
Foto: Jonas Ekströmer/TT, Natanael Gindemo