27 september 2020

En tidning på kristen grundDebatt

Göran Lund: Emreńs förklaring till ökad CO2-halt strider mot vetenskapen

Emreńs slutsats att ”ökande halt av CO2 har naturliga orsaker, utanför människans kontroll” strider mot vetenskapens slutsatser.

Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter.

Minskningen av koldioxidutsläpp under coronapandemin kan ses som ett experiment för "att se om hypotesen människa – koldioxid stämmer" skriver Allan Emrén i Dagen 6/8. Den kunskapen har vi dock redan. Sedan drygt 30 år tillbaka råder vetenskaplig konsensus om att det pågår en global uppvärmning till följd av ökad CO2-halt i atmosfären, förorsakad av mänsklig aktivitet. Av 11 944 vetenskapligt granskade artiklar mellan 1991-2011 stöder 97,1 procent av artiklarna och 98,4 procent av forskarna ovanstående uppfattning.

Emreńs slutsats att ”ökande halt av CO2 har naturliga orsaker, utanför människans kontroll” strider mot vetenskapens slutsatser.

Koldioxid finns kvar i atmosfären hundratals år efter att den släppts ut. Minskningen under pandemin är för liten för att ge utslag. Fram till industrialiseringen har CO2-halten legat på cirka 280 ppm; i maj 2020 uppmättes rekord-nivån 418,03 ppm.

Läs också Allan Emrén: Ökad CO2-halt har naturliga orsaker utanför vår kontroll

Forskningen i dag handlar om: Hur mycket jordens temperatur stiger om CO2-halten i atmosfären fördubblas jämfört med förindustriell tid. I en studie publicerad 22 juli (AGU Advancing Earth and Space Science) hålls det som osannolikt att intervallets lägsta nivå skulle vara lägre än 2 grader men det kan inte uteslutas att uppvärmningen blir högre än 4,5 grader.

I en undersökning från SOM-institutet om västsvenskars klimatoro svarar 48 procent av de som uppger sig stå till höger politiskt att ”klimathotet är överdrivet”. Motsvarande i gruppen varken höger eller vänster är 18 procent och gruppen till vänster 17 procent. Av landets partier får M, SD och KD sämst betyg av både SNF och WWF för klimatpolitiken i EU under förra mandatperioden. Är det Emreńs devis som följs: Alla åtgärder att minska CO2-halten är ”dömda att misslyckas”?

Göran Lund, Halmstad

Läs även Allan Emrén svarar: Pengar som satsas på minskade koldioxidutsläpp är bortkastade

Fler artiklar