Gud använder sig även av internet

Varje väckelseperiod har besvarat frågan om kyrkan ska använda sig av medier med svaret: Vi använder det som finns och fyller det med evangeliet, skriver tre debattörer.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Debatt

Bör kyrkan använda sig av nya digitala medier? Debatten som initierades av Johan Eriksson och sedan belystes av Christoffer Abrahamsson och Jacob Sunnliden samt på Dagens ledarsida berör något av det vi använder flitigt i vårt samhälle: internet, sociala medier och ny teknik. De kritiska frågorna är berättigade. Likaså betoningen på det mänskliga mötet som ju är en del av kyrkans karaktär.

Läs också: Johan Eriksson: Dags att digitalisera kyrkan!

Samtidigt är det viktigt att belysa de perspektiv som, mitt i alltsammans, är kyrkans perspektiv, oavsett teknik, kontext eller möjliga uttryckssätt.

Kommunikationsperspektivet har alltid varit en del av kyrkans kallelse. Nya testamentet visar en kyrka som predikar, vittnar om, och förtydligar Jesus Kristus med alla befintliga uttrycksmedel. De första kristna fyllde alla ”kommunikationskanaler” med kunskapen om Jesus Kristus. Det är också varje ny kyrkogenerations längtan: Att använda sig av tillgängliga kommunikationsmedel för att göra Jesus Kristus synlig. Därför har också varje väckelseperiod besvarat frågan om kyrkan ska använda sig av medier, med svaret: Vi använder det som finns och fyller det med evangeliets hoppfulla budskap.

Läs också: Christoffer Abrahamsson: Låt kyrkan vara motkultur till teknikutvecklingen

Missionsperspektivet är kyrkans levande och innerliga DNA oavsett tid, kultur, uttryckssätt, trender eller teknik. I vår tid har internet och de sociala medierna revolutionerat räckvidden vad gäller kyrkans förkunnande uppdrag.

I länder där det är stängt för kristen tro används mobiltelefonen som kanalen för evangeliet rakt in i unga människors liv. Evangeliet får en röst, som annars aldrig skulle ha hörts. Vi vet att många av världens onådda folk finns i det så kallade 10/40-fönstret. Det är också krigszoner eller områden där människor blir kristna med fara för sina liv och där traditionell mission är förbjuden. Med sociala medier finns ett sätt att få kontakt, bygga relationer, ha lärjungaträning och starta församlingar. För Ibras del är internet och sociala medier framgångsrika arbetsverktyg där tusentals och åter tusentals nås med evangeliet om Jesus Kristus.

Sökarens perspektiv är ett grundläggande perspektiv i hela den bibliska historien. Gud söker människan och människan söker Gud. Givetvis använder sig Gud av människor av kött och blod – sin församling – för att finna. Han vill också använda sig av de kommunikationssätt som är de gängse kanalerna för kommunikation i den kultur vi befinner oss i. Vi lever i en individualistisk kultur där vi samlar runt oss själva. Samtidigt känner vi av Guds sökande hjärta och söker i vår tur honom som kan ge liv. Detta sökande är aktuellt oavsett kultur eller social tillhörighet. I december månad fick en av Mission internationals webb­sidor 4000 av dess besök genom Googlesökningar. Samma månad beställdes det 43 Nya testamenten från den webb­sidan. Detta sker i vår egen sekulära kontext som en utsträckt hand till dem som söker och vill veta mer om kristen tro.

Läs mer: Jacob Sunnliden: Relationerna är viktigast - inte närvaron på internet

Frågeställningen gällde specifikt om kyrkan ska använda sig av nya medier och verktyg som till exempel internet, sociala medier och mobiltelefonen. Svaret från vår sida blir ett självklart ”ja”!

Det är en mänsklig rättighet att alla ska få höra om att Jesus har dött för alla människor. Även i de länder där evangeliet är förbjudet. Här är dagens digitala medier många gånger det mest framgångsrika i att få ut budskapet.

Fungerar det? Ibras arabiska Facebooksida har över 250 000 följare. Inlägg delas och når hela den arabisktalande världen. Man kan enkelt ta kontakt via ett tillgängligt telefonnummer. Från helt stängda länder når man internet anonymt genom VPN-tunnlar och söker information om kristen tro. Mission internationals engelskspråkiga Facebooksida har följare från över 45 länder. Många av dessa länder är politiska oroshärdar och stängda för traditionell mission. Agape Sverige finns med i ett nätverk som sett flera miljoner människor börja sin vandring tillsammans med Jesus som ett resultat av digitala satsningar.

Samtidigt anser vi att ”kyrkan på hemmaplan” gör klokt i att definiera målgrupp för sin inre och yttre kommunikation, samt hur den målgruppen kommunicerar och tar till sig information.

Vi bör utvärdera räckvidd, kostnad, effektivitet och resultat, använda det som når långt och skapa ett innehåll som leder till Jesus.

Låt oss inte förväxla verktygen med gemenskap, men låt oss akta oss för att förminska betydelsen av effektiv kommunikation.

Vi tror på en brinnande, missionell kyrka som har ett budskap till vår tid och som ett smart sätt använder de kommunikationsmedel som fungerar.

Pontus Fridolfsson, Ibra

Roger Arnfjell, Mission international

Tord Larsson, Agape Sverige
 

Läs också: Elisabeth Sandlund: Inget går upp mot mänskliga möten

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.