Gud led för att dela våra villkor

Men alla som förlåter måste offra något.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Debatt

Mats R S Jansson undrar varför Gud var tvungen att offra sin Son för att kunna förlåta och skrev att föräldrar inte brukar kräva offer för att förlåta sina barn.

Men alla som förlåter måste offra något. Jag måste offra mitt krav på ersättning om jag vill förlåta den som är skyldig mig något och inte kan betala. Jag kanske måste offra mina kränkta känslor för att förlåta den som sagt något ofördelaktigt om och till mig. Och föräldrar får betala vad deras barn orsakat andra i lidande. Jesu död på korset åskådlig­­gjorde att Gud omfattar oss helt och hållet sådana vi är med hela vårt syndafördärv.

Om Gud inte hade varit villig att lida, hade han inte delat våra villkor. Gud var villig att genom sitt människoblivande ta in hela den mängd av lidande som världens synd åstadkommit.

Eftersom det är i Gud som vi lever, rör oss och är till (Apg 17:28) är Guds mål att vi ska vara fullkomligt förenade med honom i själ och hjärta. Därför ville Gud först demonstrera att han ville vara fullkomligt förenad med oss, och det gjorde han på korset.

Senare ska Gud till slut bli allt i alla (1 Kor 15:28) Vi kommer få känna Guds glädje över segern över synden. Detta kommer att hindra hela skapelsen från att avfalla från Gud en andra gång (första gången var syndafallet i Eden).

Vi kommer aldrig mer att vilja avfalla, för vi känner nu till fullo skillnaden mellan gott och ont, det som Kunskapens träd på gott och ont gav oss erfarenhet av.

Peter Wallgren,

Perstorp

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.