Gud vet att kristna behövs i politiken

Att mena att vi som är kristna politiker sviker våra församlingar är ett påhopp som jag bestämt vill ta avstånd från.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Debatt

Kan en kristen vara politiker? Det verkar inte så enligt Emmanuel Bäckryd. Möjligtvis på det lokala planet, menar han, men hävdar att man inte kan visa sin övertygelse i dagens partipolitiska system.

Denna typ av inlägg från en församlingsledare oroar mig. Att hävda att ett engagemang i ett politiskt parti gör att församlingen försvagas verkar vara ett rejält tankefel. Vi är rätt många som står stadigt förankrade i en församling och i ett politiskt parti. Bäckryd verkar med sitt inlägg hävda att vi som är kristna gör ett oviktigt eller helt onödigt arbete inom politiken. I stället, uppfattar jag, att han manar oss att ta ansvar i våra församlingar.

Självklart är det möjligt att engagera sig partipolitiskt om man är en kristen. Dessutom skulle jag önska att en församlingsledare uppmuntrade personer som går in i politiken snarare än att misskreditera dem.

Sverige är ett sekulariserat land. Många av de värden som kristna står för ifrågasätts och motarbetas. Som politiker finns vi med i samtalen och kan bemöta just genom att vi finns där. Detta menar Bäckryd inte går. Han nämner särskilt kristna kristdemokrater. Jag är en av dem.

Jag deltar inte i något demokratiskt partipolitiskt spel. Jag är engagerad därför att jag vill åstadkomma förändringar. Självklart tror jag på församlingen och dess enorma möjligheter att ta ansvar och medverka i förändringar, men också att det politiska ansvaret ger många möjligheter att vara med och fatta beslut som positivt påverkar vårt samhälle.

Jag har aldrig hindrats i något politiskt sammanhang att tala om min tro och såvitt jag vet har det heller aldrig hållits emot mig. Jag har alltid bekänt att jag är kristen och mött stor respekt för den hållningen. De ifrågasättanden som finns mot kristen tro tar sig uttryck inom de flesta områden och säkert också inom politiken. Jag upplever inte att det är svårare att vara kristen i politiken än att arbeta på fabrik eller i affär.

När Bäckryd skriver att ”vi kristna har viktigare saker att göra” blir jag upprörd. Att mena att vi som är kristna politiker sviker våra församlingar är ett påhopp som jag bestämt vill ta avstånd från.

Jag skulle snarare önska att såväl medlemmar som församlingsledare uppmuntrar kristna politiker att verka inom det politiska systemet. Bäckryd vill snarare skuldbelägga oss som satsar på politik än att uppmuntra oss.

Med dessa rader vill jag bestämt ta avstånd från det synsätt som Bäckryd står för och uppmuntra fler kristna att engagera sig i det politiska livet. Gud vet att det behövs!

Conny Brännberg, KD-politiker och församlingsledare i Skövde pingst
 

Läs också: Alf Svensson: Vi kristna behövs i politiken!

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Statsministeromröstning