”Guds Hus i Nacka är ett fredsprojekt”

Carl Dahlbäck, kyrkoherde Nacka församling, menar att Elisabeth Sandlunds ledare med rubriken "Religionsdialog som gått överstyr" innehåller felaktigheter. Han får svar direkt.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Elisabeth Sandlund skriver på ledarplats om en religionsdialog som gått över styr och leder till synkretism. Hon påstår felaktigt att församlingens medel används till den insamlingsstiftelse som Nacka församling och stiftelsen Fisksätramoskén beslutat om och skriver att rena förnuftet borde visa att detta inte kan vara församlingens grundläggande uppgift. Jag menar tvärtom att vid närmare eftertanke är detta till synes udda men inspirerande fredsprojektet egentligen högst förnuftigt och naturligt.

Nacka församling har bedrivit en organiserad religionsdialog med Muslimernas förening sedan drygt 10 år tillbaka. Under samma tid har ekumeniska samtal och gudstjänster firats med S:t Konrads katolska församling. Vi har alltmer sett varandra som jämlikar och vänner och tilliten till det gemensamma uppdraget i Fisksätra har stärkts genom åren. Det har resulterat i det omfattande sociala-diakonala arbetet Källan som varje vecka möter flera hundra personer som lever i olika slags utsatthet i Stockholmsregionen. Det är ett arbete som bedrivs tillsammans med Nacka församling, Stockholms katolska stift, Muslimernas förening i Nacka och Stockholms stadsmission.

Att vi nu har möjlighet att göra ytterligare en god sak för medborgare och troende i Fisksätra utifrån tron på den kärleksfulla och barmhärtige ende guden, som ger oss en kallelse att leva i kärlek till våra medmänniskor och ger oss uppdrag värna och vårda skapelsen Gud gett oss, är inte bara ett uttryck för vårt gemensamma ursprung som Abrahams barn. Det är ett uttryck för det samhälle vi i Sverige vill bygga i dag. Det är ett samhälle där vi kan leva sida vid sida med olikheter och det annorlunda utan att skrämmas av det obegripliga i andra traditioner. Det är ett samhälle som värnar om och arbetar för alla människors rätt till att uttrycka sin trostillhörighet. Det är ett samhälle som tror att dialogen med nya traditioner tillför något mer i synen på den egna traditionen. Det är ett samhälle som bejakar också religionens plats som fredsfrämjare och inte konfliktskapare.

Rädslan för att religions-dialog leder till synkretism bottnar i uppfattningen att religioner och trostraditioner är egna slutna system som i sig själva har all kunskap och inte behöver några influenser utifrån för att utvecklas. Det är i grunden en inskränkt självbild som knappast leder till förståelse över gränser.

Vi tror att Guds Hus är möjligt i Fisksätra i vår tid och vi tror att det kan inspirera andra att röra sig i den riktningen. Den planerade byggnationen ska bestå av en moské som ägs och finansieras av Stiftelsen Fisksätramoskén, samt en glasad mellandel som ägs och finansieras av Nacka församling och som binder ihop moskén med den befintliga kyrkobyggnaden som finns där i dag.

Nacka församling har inte fattat några beslut om att avsätta medel till insamlingsstiftelsen. Det är en grov missuppfattning. Att påstå det på ledarplats skapar förvirring och onödig indignation för många. Att Nacka församling och stiftelsen Fisksätramoskén väljer att i första hand göra en gemensam extern insamling i stället för att finansiera kostnaderna med egna medel från de två fastighetsägarna, är endast av den anledningen att vi vill föra ut budskapet om att Guds Hus är ett fredsprojekt. Så hjälp oss i det.

Carl Dahlbäck, kyrkoherde Nacka församling

 

Svar direkt från Elisabeth Sandlund

Carl Dahlbäck har helt rätt i att kyrkofullmäktige i Nacka inte avsatt medel i form av reda pengar till moskébygget. Hur mycket av församlingens resurser i vidare bemärkelse som kommer att tas i anspråk för insamlingsstiftelsen är där­emot en fråga som är föremål för diskussion och där kritikerna hävdar att satsningen har ett pris. På den punkten uttryckte jag mig alltför kategoriskt i ledaren, vilket också redan förtydligats såväl i den tryckta tidningen som på webben.

Men den principiella kritiken kvarstår ograverad. Min uppfattning är att religions­dialog är av godo och något som församlingar inom Svenska kyrkan bör ägna sig åt. Men utgångspunkten måste vara den unika ställningen och sanningsanspråken hos den tro som församlingen enligt kyrkoordningen är ålagd att undervisa om och sprida i samhället.

Islam är inte en annan ”tradition” än kristen tro. Det är en annan religion, som förnekar treenigheten och förminskar Jesus till att vara enbart en profet. Det är den religionen som kommer att förkunnas i den moské som Nacka församling vill hjälpa till att få till stånd. Och det är, oavsett vad Domkapitlet kommit fram till, befängt.

Elisabeth Sandlund

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Premium
Premium