23 september 2020

En tidning på kristen grundDebatt

Guds omsorg om flyktingen är solklar genom hela Bibeln

Vår utgångspunkt och drivkraft måste vara att vi delar Guds syn på människor som tvingats fly sina hem, skriver Mark Beckenham och Hans Erik Bylund.

Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter.

Frågor om migration och integration är viktiga och mer aktuella än någonsin. Självklart måste det vara tillåtet, även bland kristna, att ha olika åsikter. Med respekt för dem som har annan uppfattning vill vi frimodigt dela vår övertygelse.

Även om Bibeln, som Hans Eklind (KD) säger (Dagen 14/7), inte ger detaljer för flyktingpolitiken är riktningen som vi ser det tydlig. Guds hjärta och omsorg om främlingen – med uppmaningen till oss att dela den inställningen – är solklar. Detta är ett genomgående tema, från Moseböckerna, genom profeterna och in i Nya testamentet och Jesu ord "Jag var främling och ni tog emot mig" (Matt 25:35). Utan att blunda för utmaningar och problem är det enligt vår uppfattning svårt att med Bibeln som utgångspunkt inte landa i en generös flyktingpolitik.

Ett av skälen till en restriktiv migrationspolitik som ofta förs fram är att vi inte har råd, att vi måste slå vakt om vår välfärd. Men som kristna bör vi inspireras av och följa Bibelns undervisning och det exempel Jesus ger på att vara beredd att avstå. Borde inte vi, i en värld som inkluderar det samhälle du och jag lever i, där så många är på flykt undan krig, svält och förföljelse, vara beredda att få det lite sämre för att andra ska få det bättre? Om vår övertygelse ska vara trovärdig?

I Jesaja 58 får vi uppmaningen: ”Dela ditt bröd med den hungrige”. Om man delar får man inte lika mycket kvar. Samtidigt är det vår övertygelse att en generös flyktingpolitik, där inriktningen är att hjälpa så många vi bara kan (i stället för så få som möjligt), innebär välsignelse för vårt land. När Jesus delar fem bröd till tusentals människor blev det mer kvar efteråt – tolv korgar. Det är inte möjligt logiskt, men välsignelsen är en högre matematik.

Stefan Gustavsson (Dagen 8/7) uppmanar kyrkorna att börja ta ansvar för integrationen. Vår erfarenhet utifrån de exempel vi tagit del av vid de integrationskonferenser och nätverksträffar vi genomfört de senaste åren är att församlingarna verkligen gör detta på ett mycket kraftfullt sätt. Det märks på en mängd olika sätt och vi kan se på detta med församling och integration ur två perspektiv.

För det första integration i församlingen. I de församlingar vi representerar finns det människor från cirka 40 (Botkyrka Pingst) respektive 30 (Smyrna Göteborg) olika nationaliteter. Människor som var kristna när de kom till Sverige eller kommit till tro här. Guds vision för församlingen är att det ska vara ”ett bönens hus för alla folk” (Jesaja 56:7), en vision vi behöver dela. På så sätt kan vi bli ett exempel på fungerande integration för vårt samhälle.

Läs mer Elisabeth Sandlund: Hur inhumant kan Sverige bli?

Den mångetniska församlingen är också ett vittnesbörd om försoningen genom Jesus, som bryter ner murar mellan människor. En taxichaufför som hämtade en medlem efter söndagsgudstjänsten i Botkyrka Pingst stod helt förundrad när 400 gudstjänstdeltagare från 40 länder strömmade ut. Vad är detta? Jag har aldrig sett något sådant? Hur är det möjligt?

För det andra integration i samhället. På plats efter plats runt om i vårt land gör kristna församlingar otroliga insatser. Det talas inte bara om vackra principer – församlingarna gör skillnad i handling. Lösningen på integrationsutmaningarna handlar inte bara eller främst om politiska program utan om människor som faktiskt gör något. För att nysvenskar ska lära sig språket, lära sig hur samhället fungerar, få arbete et cetera. Kyrkan har i alla tider förändrat samhället underifrån, i praktisk handling.

Bara inom Pingst kan de församlingar som hjälper nysvenskar in i samhället räknas i hundratal, och vi tycker oss se samma engagemang även i de andra samfunden. På plats efter plats samlas massor av människor till språkcaféer och samtalsgrupper där man lär sig svenska och får kunskap om samhället. I en stad sa SFI-lärarna: ”Vi vet vilka av våra elever som går till er kyrka för de lär sig svenska mycket fortare”. Vi hör exempel på hur enskilda personer hjälpt fler än tio nysvenskar att ta körkort. Många får jobb genom de nätverk som finns i kyrkorna. Är det någonting kyrkorna gjort de senaste åren så är det att bidra till integrationen!

Genom att vi som kyrkor tillsammans med andra aktörer i samhället arbetar ännu mer målmedvetet för integration och ser de som flytt till vårt land som möjligheter i stället för belastningar är det vår övertygelse att vi kan få se ett blomstrande samhälle under lång tid framöver.

Självklart ska det vara tillåtet att ha olika åsikter bland kristna i fråga om migration och integration, och hur vi hjälper på bästa sätt. Grundinställningen och det som är drivkraften får det dock inte vara någon tvekan om: att vi delar Guds syn på människor som tvingats fly sina hem. Gud ”älskar invandraren och ger honom mat och kläder. Även ni ska visa invandraren kärlek” (5 Mos 10:18-19). Fredrik Reinfeldts numera bevingade ord ”Öppna era hjärtan” som många kritiserat och ansett naiva är mer aktuella och viktiga än någonsin. Vi kan hjälpa många fler, såväl här som där!

Mark Beckenham, ordförande Pingst integration

Hans Erik Bylund, tidigare ordförande Pingst integration

Läs också Tolv svenska kyrkoledare sågar migrationspolitiskt förslag

Fler artiklar