Gunnar Asserhed: Ett liberalt JA till kristna friskolor!

Att vilja förbjuda alla religiösa friskolor är ett angrepp på vår öppna samhällsmodell.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Socialdemokraternas ut­spel om att förbjuda religiösa friskolor bygger på myter och fördomar om religion. Några få av de skolor som har muslimsk huvudman har haft svårigheter att tillämpa skollagen. Ett par av skolorna är under särskild utredning. De som inte klarar att följa skollagen ska naturligtvis stängas. Men varför ska alla kristna skolor också stängas? De försämrar integrationen säger socialdemokraterna. Men där har de fel.

Samtliga skolor med kristen huvudman följer skollagen och är öppna för alla. De har dessutom bättre resultat än de flesta skolor med kommunal huvudman. De kristna friskolorna är också bevisligen bra på integrationsarbete. Det är ett allvarligt avsteg från liberala rättsprinciper att kollektivt straffa alla för det som andra brutit mot. Skolorna blir då inte längre lika inför lagen.

Socialdemokraterna försöker med sitt populistiska förslag vända väljarna mot kristna friskolorna. Jag tycker att detta är ett mycket fult sätt att angripa skolor som gör ett värdefullt arbete för kunskap och bildning i vårt samhälle.

Att vilja förbjuda alla religiösa friskolor är ett angrepp på vår öppna samhällsmodell. Som liberal blir jag också mycket provocerad av att ett av S-statsråden hänvisade till grundlagens principer för ett förbud. Grundlagen bygger på liberala värden om religionsfrihet, öppenhet, pluralism, rättssäkerhet och kristen etik. I grundlagen skyddas den enskildes rätt till religion. Man går därmed emot FN:s deklaration om mänskliga fri och rättigheter, Europakonventionen och Barnkonventionen. Alla dessa konventioner, som man tidigare hyllat, uttrycker den enskildes rätt och även barns rätt till religion. Vill verkligen socialdemokraterna inskränka de mänskliga fri- och rättigheterna och omtolka grundlagen? När blev religionsfriheten enbart en rätt mot religion?

För mer än 150 år sedan lade den kristna väckelserörelsen, med stöd av liberalt sinnade­ människor, grunden till utvecklingen av demokratin i Sverige med frihet till religion för den enskilda människan. Att nu vilja motarbeta och inskränka religionsfriheten är ett allvarligt tecken i tiden.

I samhällsdebatten finns en olycklig beröringsskräck för religion och kanske framför allt kristen tro. Medier är med några få undantag ofta okunniga. Antingen speglar man kyrkor med några få gamla i bänkarna eller så ironiserar man över den glädje män­niskor uttrycker som funnit en mening med sitt liv genom tron. Att till unga människor utanför lektionstid erbjuda kristna inslag borde i stället välkomnas. Att i Martin Luther­ Kings anda av kristen kärlek motverka det hat och våld som breder ut sig borde hyllas i stället för att motarbetas.

Alla goda krafter måste nu mobiliseras för att informera och försvara de kristna friskolorna. Ja, till mångfald! Ja, till religiösa friskolor!

Gunnar Asserhed, Norrköping, kommunfullmäktigeledamot (L) och f d landstingsråd och landstingsordförande i Östergötland

Läs fler artiklar om Liberalerna

Alla tidigare artiklar

Läs mer om religiösa friskolor

Alla tidigare artiklar

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Corona och äldreboenden
Övergrepp i kyrkan
Foto: Isaac Holmgren
Foto: Isaac Holmgren
Sexhandel