Gunnar Johansson: Undvik utbrända pastorer – delegera

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Behövs det ett tydligare delegerande av uppgifterna som pastor och är det kanhända ett svar på pastorernas utbrändhet?

Frågan om pastorers utbrändhet, som tidningen Dagen lyft fram i flera artiklar, är en oerhörd viktig fråga, både för pastorer som är i tjänst och med tanke på alla församlingar som berörs inför den framtid som vi går till mötes.

Som gammal predikant, aktiv pensionär sedan några år, undrar jag om en av orsakerna till pastorers utbrändhet bland annat kan handla om att man inte som pastor fått lära sig att delegera olika uppgifter till hela ledarskapet som man arbetar tillsammans med?

Inom Pingst har vi fantastiska utbildningar, kurser på många olika områden, som betyder oerhört mycket. Men jag undrar ändå om inte tydligheten när det gäller att få lära sig som pastor att delegera uppgifterna inom en församlingsledning, skulle behöva förstärkas. Oavsett hur liten eller stor församlingsledning som finns i en församling, bör man vara medveten om att alla församlingsledare har ett gemensamt ansvar för den församling som man är ledare för. I ett kollektivt ledarskap, kan inte alla uppgifter läggas på de som är anställda, utan alla ledare i en församlingsledning har ett stort ansvar tillsammans med de som är anställda.

Av egen erfarenhet vet jag vilka förväntningar, ibland nästintill omöjliga att realisera, som förväntas av en pastor eller föreståndare som kommer till en församling. Det är naturligtvis positivt att man har förväntningar, men det gäller att kunna hantera det på rätt sätt.

När man kommer som pastor till en församling gäller det att man både har insikt och har fått lära sig hur man delegerar olika uppgifter. Man bör också samla alla församlingsledare och med tydlighet samtala igenom vilka uppgifter som de olika ledarna i församlingsledningen känner för att ta ansvar för.

Låt alla församlingsledare vara med i en process, av både bön och samtal, där man tillsammans därefter fördelar olika uppgifter och ansvarsområden. Jag tror att det kan innebära mycket positivt. Naturligtvis bör den som är anställd som pastor fullgöra sin tjänst, utifrån att man är anställd, även om man delegerar till andra församlingsledare.

Viktigt att komma ihåg att de församlingsledare som har andra arbeten utanför församlingarna gör en fantastisk insats då de ställer upp och prioriterar församlingens verksamheter. Jag är ganska övertygad om att de flesta av dessa ledare också skulle välkomna en tydlighet då det gäller delegerande av uppgifter.

Utifrån dessa tankar skulle jag vilja uppmana våra ledare inom Pingst att i någon kurs för pastorer, (om det inte redan finns) förtydliga detta med att delegera uppgifterna i det kollektiva ledarskapet. Kanske under devisen ”Så leder vi tillsammans”.

Gunnar Johansson, före detta föreståndare, Sundsvall

Läs också Pastorer slutar sin tjänst allt tidigare: ”Frikyrkorna har ett systemfel”

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Att hålla modet uppe i isoleringen
Scouterna i Kärda Alliansförsamling överraskade de äldre med sång
Foto: Privat
Foto: Privat
Sommarkonferenserna
Foto: Johannes Ottestig
Foto: Johannes Ottestig
Kristen i coronakrisen
Foto: Kajsa Göransson
Foto: Kajsa Göransson