Hade Jesus ställt sig bakom KD?

Kristdemokraternas politik har mer med Konstantin än Kristus att göra. Det skriver teologstudenten Micael Grenholm.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Om Jesus hade startat ett politiskt parti, hur skulle det sett ut? Svar: Han hade aldrig gjort det. I evangelierna är det väldigt tydligt att han inte vill bli en politisk ledare och är försiktig med Messiastiteln för att folk inte ska göra honom till kung (Joh 6:15), han förklarar för politikern Pilatus att hans Rike inte är av denna världen (Joh 18:36) och han ger en tydlig uppmaning till sina lärjungar att inte härska över andra utan förändra samhället genom att betjäna underifrån istället: ”Ni vet att folkens ledare uppträder som herrar över sina folk och att deras stormän använder sin makt över dem. Men så skall det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er skall vara de andras tjänare, och den som vill vara främst bland er skall vara de andras slav.” (Matt 20:25-27)

Den tidiga kyrkan var pacifistisk, de allra flesta kyrko- fäder argumenterade under de tre första århundradena för att kristna inte ska delta i strid och inte utöva våld, något som Ron Sider har visat i sin bok ”The Early Church on Killing”. De ville inte heller härska över människor ovanifrån och på så sätt kontrollera de arméer de vägrade tillhöra. Tatianus (d. 185) skrev ”Jag önskar inte vara kung; jag är inte angelägen om att vara rik; jag förkastar militärkommando.” Och Tertullianus (160–220): ”Kejsare skulle endast kunna tro på Kristus om de inte var kejsare – som om kristna någonsin skulle kunna vara kejsare!”

De tidiga kristna argumenterade också för ekonomisk utjämning och egendomsgemenskap, som Trevor Saxby visar i sin bok ”Pilgrims of a Common Life”. Jesus hade ju faktiskt ropat verop över de rika (Luk 6:24) och sagt åt sina lärjungar att inte samla skatter på jorden (Matt 6:19). Kristna skulle leva enkelt och främja ekonomisk jämlikhet enligt tidiga kyrkofäder som Hermas, Justinus och Cyprianus.

På 300-talet ändrades dock mycket av detta i och med kejsar Konstantins kristna romerska imperium. Våld förhärligades och den urkyrkliga radikaliteten urvattnades och flyttades ut till klostren.

När Lewi Pethrus och hans vänner startade Kristen demokratisk samling (KDS) hade de knappast Konstantin som förebild, de ville framför allt lyfta frågor som kristendomsundervisningens fortlevnad i skolorna. Det tidiga KDS ansåg att kristna värderingar inte kan delas in på en höger-vänsterskala. Magnus Malm skrev i Dagen för några år sedan hur han hittade en gammal annons från 1980-talet som löd:

”KDU arbetar bland annat för: Fortsatt nej till kärnkraft … Sänkning av försvarskostnaderna med fem procent årligen samt omrustning till civilmotstånd (ickevåldsförsvar). Livsvalité i stället för ökad konsumtion (köpfrid, maximilön, konsumtionsbeskattning). Internationell solidaritet (ny ekonomisk världsordning och ökning av svenskt u-landsbistånd på bekostnad av försvarskostnaderna).”

I dag är KDU, Kristdemokraternas ungdomsförbund, extremt konservativt och hyllar soldater, monarkin och Mitt Romney. Och KD tar dem under sina vingar; KDU:s förbundsordförande Sara Skytterdal fick tala före Göran Hägglund i Almedalen förra måndagen och försvarade ivrigt försvaret och ekonomisk tillväxt. Därefter kom Hägglund och höll samma linje, han inledde med att argumentera för mer pengar till krigsmakten, sedan argumenterade han för ekonomisk tillväxt.

Att ivra för upprustning och tillväxt är framför allt baserat på ideologi snarare än realism: i själva verket är det nedrustning, goda diplomatiska relationer och bekämpning av ickemilitära hot såsom klimatförändringar som ger säkerhet, och det är omöjligt med oändlig tillväxt på en ändlig planet. Eftersom vi redan är ett av världens rikaste länder bör vi fokusera på att öka den globala jämlikheten i stället för att sträva efter att bli ännu rikare. Om alla levde som Sverige skulle det krävas tre jordklot, så om vi menar allvar med att alla människor är lika värda så kan vi inte fortsätta leva som vi gör nu.

KD är fortfarande det parti som flest frikyrkokristna röstar på, precis som det var för 30 år sedan när de var betydligt mer åt vänster. Många utgår nog från att KD är bra och har kristna värderingar bara för att de heter Kristdemokraterna. Men det här är konstantinsk politik, väldigt främmande från den tidiga kyrkans moral och levnadssätt, och definitivt inget Jesus hade ställt sig bakom.

Micael Grenholm, teologistudent

Fakta:

Vill du debattera?

  • Debattartiklar och insändare skickas till:
  • debatt@dagen.se Dagen debatt, 105 36 Stockholm
  • Glöm inte att uppge namn, adress och telefon.
  • För icke beställda manus ansvaras ej. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta texten.
Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Corona och kyrkorna
Hur blir det med Nyhemsveckan, Torpkonferensen och alla de andra kristna konferenserna i sommar?
Foto: Malina Abrahamsson/Johannes Ottestig
Foto: Malina Abrahamsson/Johannes Ottestig
Att hålla modet uppe i isoleringen
Coronakrisen
Pingstkyrkan i Falköping.
Foto: Emanuel Ström
Foto: Emanuel Ström
Dokument
Jonas förbereder sig för innebandyträning med kompisarna i Uppsala Life IF:s P10, pojkar födda 2009/2010. Tidigare spelade han pingis. Klubben har en innebandyskola från förskoleålder till årskurs 2.
Foto: Natanael Gindemo
Foto: Natanael Gindemo