Har den helige Ande tillträde till kyrkan?

Varför finns det ingen kraft i Kyrkan?

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

 

Därför att den helige Ande inte är där!

När pastorer, präster vill vara politiskt korrekta och följa sina kyrkor och församlingars högsta beslutande organ, vilka i sin tur är påverkade av statens riktlinjer och inte Guds ord, hamnar de i konflikt och kompromissar med Ordet. Man klipper och klistrar i Bibeln så att det ska passa denna världs makter. Den helige Ande, som är vår hjälpare och kraft, har inte lust att vara i ett sammanhang där man inte högaktar Guds Ord. Det är förödande för en församling när man inte tar Guds ord på allvar, då blir det bara en religiös intresseförening där den helige Ande inte har tillträde.

Undra på att folk gör narr och driver med det kyrkliga, när kyrkan inte är ett alternativ till världen utan försöker vinna anhängare genom religiösa traditioner!

I Hosea 4:6 (1917 övers) står: Det är förbi med mitt folk, därför att det ej får någon kunskap. Men eftersom du har förkastat kunskap, därför skall ock jag förkasta dig, så att du upphör att vara min präst.

Det är allvarsord till företrädare för församlingen som förkastar Bibelns ord och ändrar till det som passar det köttsliga sinnet. Därmed får Guds folk inte den kunskap som Gud står bakom.

Det vi nu ser ske är det som står i 2 Tim 3:5 att människorna i den sista tiden ska ha ett sken av gudsfruktan, det vill säga kyrkan ska ha ett politiskt korrekt, religiöst program. Men förneka dess kraft, det vill säga vill inte ha med den helige Ande att göra.

Vi är inte satta att bedöma Guds ord. Guds ord ska bedöma oss!

Göran Åkesson

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Nyhem och Torp
Premium
Foto: Agnes Öjfelth
Debatt
Foto: TOMASONEBORG/SvD/SCANPIX