25 september 2020

En tidning på kristen grundDebatt

Hårt slag mot barn som inte mår bra i förskolans stora grupper

Etableringsstopp av dagmammor drabbar barn som mår bättre i liten grupp, skriver Pia Steensland (KD) och Gudrun Brunegård (KD).

1 av 3
Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter.

Etableringsstopp av nya familjedaghem, så kallad pedagogisk omsorg eller i dagligt tal dagmamma, föreslås nu av en statlig utredning beställd av S/MP-regeringen. På ledarplats sågar Frida Park den 13 juni det ideologiskt grundade försöket att inskränka familjers frihet. Även vi kristdemokrater är djupt kritiska till detta förslag. Det skulle slå hårt mot de barn som av olika anledningar mår bättre i en mindre grupp i en hemlik miljö.

Ett variationsrikt utbud av förskole- och barnomsorgsplatser är avgörande för att alla barn ska kunna utvecklas i trygghet och i takt efter sin utveckling. Enligt Skolverket visar både myndighetens egna rapporter och Skolinspektionens kvalitetsgranskning att såväl personal som föräldrar anser att barngrupperna är för stora i förskolan.

De stora barngrupperna oroar oss kristdemokrater och vi har stöd i forskningen. Professor Hugo Lagercrantz, som forskar om barnhjärnans utveckling vid Karolinska Institutet, menar att för stora barngrupper kan utsätta barn för en stress som kan få allvarliga konsekvenser för barnens utveckling. Utöver försämrad anknytning riskerar stressen att leda till bland annat koncentrationssvårigheter och försämrad inlärningsförmåga. I Skolverkets genomgång av forskning relaterad till barngruppers storlek står det: "Om en barngrupp blir för stor riskerar de positiva effekterna av att vistas i en grupp att bytas till sin motsats. Relationer kan bli svåra att överblicka för barnen vilket kan skapa en känsla av anonymitet och otrygghet, något som i sin tur kan leda till ett aggressivt beteende eller andra yttringar såsom trötthet, nedstämdhet och håglöshet."

Den allvarliga utvecklingen med stora barngrupper måste brytas. Föräldrar ska kunna känna sig trygga med att det finns tid och en famn att krypa upp i för deras tvååring. Förskolepersonalen ska kunna känna sig trygga med att de ska få goda förutsättningar för att utföra sitt fantastiska arbete. Kristdemokraterna föreslår därför en ny lag om att barn som är tre år och under inte ska behöva tillhöra grupper som är större än tolv barn.

Samtidigt som vi arbetar för mindre barngrupper i förskolan måste vi värna de alternativ som den pedagogiska omsorgen och familjedaghemmen erbjuder. Dessvärre riskerar den familjedaghems-fientliga utredningen som överlämnades till den socialdemokratiska utbildningsminister Anna Ekström häromveckan att rasera en fin verksamhet.

När utredningen hävdar att den pedagogiska omsorgen spelat ut sin roll och föreslår etableringsstopp, misstänkliggörs en hel yrkesgrupp med engagerade familjedaghem. Vi ser nu ännu ett steg i en utveckling där staten anser sig veta bäst.

Vi kristdemokrater vill tvärtemot etableringsstopp införa en skyldighet för kommunerna att erbjuda familjedaghem (pedagogisk omsorg) för de föräldrar som så önskar. Genom kvalitetskrav och tillsyn säkerställer vi att kompetensen, inte minst för att främja språkutvecklingen, finns inom den pedagogiska omsorgen.

Barnets föräldrar känner barnet allra bäst och vet vad det behöver och mår bra av. Vi kristdemokrater vill därför fortsätta att hävda föräldrars rätt att välja omsorgsform för sina barn. Stärk föräldrarna, förbättra valmöjligheterna och sätt stopp för avarterna, men ta inte bort ett uppskattat komplement till förskolans överbefolkade barngrupper!

Pia Steensland, riksdagsledamot (KD), familjepolitisk talesperson och docent i neurofarmakologi vid Karolinska Institutet

Gudrun Brunegård, riksdagsledamot (KD), utbildningspolitisk talesperson

Läs mer Frida Park: Upp till kamp för dagmammorna

Fler artiklar