Hela världen är viktig i valet

Den svenska valdebatten 2018 behöver lyfta de globala frågorna och vikten av ett generöst bistånd utan att göra avkall på ett generöst flyktingmottagande, skriver tre debattörer från Pingst.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Debatt

Sverige har länge varit global försvarare av mänskliga rättigheter. Den politiska utveckling vi sett under senare år, med stängda gränser, ökad protektionism och en ökande nationalism i många länder, oroar oss kraftigt. I Europa vill många länder begränsa asylrätten, och den demokratiska utvecklingen gick under 2017 för tolfte året i rad bakåt i fler länder än den gick framåt. Myndigheter i många länder är extremt hårdhänta mot människorättsförsvarare.

CONCORD skriver om detta i sin analys av det demokratiska utrymmet för det civila samhället, vilket inkluderar kyrkor, i rapporten ”Tag plats! Civilsamhällets demokratiska utrymme och rätten till organisering” som publicerades den 22 maj och som PMU har varit med och skrivit.

Världen sitter i dag ihop på ett tydligt sätt och de val vi gör i Sverige påverkar andra. Magnus Malm, teolog och författare, sammanfattar det så här: ”I dagens globaliserade värld kan en rimlig definition av vem min ’nästa’ är låta så: varje människa som påverkas av mina val. Vad jag köper, äter, reser med och så vidare har konkret betydelse för människor över hela jorden. Att avskärma kärleken till nästan från dessa sammanhang blir allt mer absurt” (Ett hjärta större än världen, Libris 2012).

Den svenska valdebatten 2018 behöver därför lyfta de globala frågorna och vikten av ett generöst bistånd. Dock inte genom att göra avkall på asylrätt eller ett generöst flyktingmottagande – utsatta grupper får aldrig ställas mot varandra. Detta är också ett centralt tema för pingströrelsens valsatsning ”På de utsattas sida”.

Det finns en lång tradition av solidaritet och av att stå upp för mänskliga rättigheter i vårt land, även när det kostar och när situationen är komplicerad. När vi arbetar för fred och demokrati och ökar respekten för mänskliga rättigheter i andra länder bidrar vi till mer stabila, inkluderande och trygga samhällen, ett arbete som vi inte får ge upp.

Pingströrelsen i Sverige är del av en rörelse som finns på plats i världens mest utsatta och marginaliserade områden. Kyrkan och lokala samarbetspartners är där före, under och efter en katastrof, och kan bidra med både akut hjälp och utvecklingsarbete, och även påverka människors beteenden och attityder. Tack vare våra långsiktiga relationer med stora kyrkonätverk når vi fram till många utsatta grupper, och vi vet att de rörelser och församlingar vi samarbetar med har stort förtroende bland lokalbefolkningen.

Det svenska biståndet är ett oerhört viktigt redskap för att ge fler människor möjlighet att leva värdiga liv. I DR Kongo har de långvariga relationerna mellan den svenska, den lokala pingströrelsen och med svenskt utvecklingssamarbete gett unika möjligheter i arbetet på Panzisjukhuset för kvinnor och barn som har utsatts för sexuellt våld.

Och exemplen är många. Torkan i Mauretanien under 2017 och 2018 har gjort att det nästan inte finns något bete kvar för boskapen vilket gör att befolkningen svälter. PMU, som en av få aktörer på plats i detta land som ofta går under medierapporteringens radar, bidrar genom vårt humanitära arbete med matpaket till de mest utsatta. Andra områden är exempelvis Sydsudan, Irak och Burundi, där PMU:s humanitära insatser har ökat sedan förra året.

Utvecklingssamarbetet och det humanitära biståndet gör skillnad och räddar liv, varje dag, år ut och år in.

Pingströrelsens biståndsorganisation PMU deltar tillsammans med 50 andra organisationer i uppropet #hjärtavärlden, som vill föra in de globala frågorna i valrörelsen. Vi vill uppmana politiker på både lokal och nationell nivå att säkerställa att Sverige har en långsiktig, generös och hållbar utvecklings- och biståndspolitik även i framtiden.

Som pingströrelse i Sverige är vi stolta över det internationella arbete som vi är en del av, och vi är övertygade om att det måste fortsätta. Sverige behöver vara en stark röst för de allra mest utsatta i världen. Vi förväntar oss att alla politiker på olika nivåer i samhället fortsätter att stå upp för mänskliga rättigheter, fred och jämställdhet såväl i Sverige som globalt. Hela världen är viktig i valet!

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Lilla Erstagården