Helikopterbrist ger dåligt samhällsskydd

Det är först vid stora olyckor och svåra brandkatastrofer som problemen uppenbaras.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Storbränder har på nytt avslöjat ett stort svenskt problem. Vid katastrofer i Sverige saknas nästan helt helikoptrar vid de regionala räddningstjänsterna. Helikopterbrist försenar också polisen vid större insatser.

I väpnad konflikt är det särskilt viktigt att soldater vet att de snabbt kan evakueras och få vård när de såras i strid. Den svenska helikopterbristen inom försvaret är därmed ett allvarligt hot mot stridsdugligheten och stridsmoralen i svenska förband. I Afghanistan riskerade sårade svenskar få vänta fyra till sex timmar på sjukvård. Svenska helikoptrar saknades helt. Man fick huvudsakligen förlita sig på tyska helikoptrar.

En jämförelse (siffrorna från 2018) ger vid handen att störst i Europa är Frankrike med 570 helikoptrar. För att få en uppfattning om de svenska bristerna görs här en jämförelse med Danmark och Schweiz. Sverige har ett territorium på ungefär 450 000 kvadratkilometer och det svenska försvaret har 52 helikoptrar. Danmark med en yta om ca 43 000 kvadratkilometer har 35 helikoptrar och Schweiz med ett territorium på cirka 41 200 kvadratkilometer har 42 helikoptrar.

Sjukvårdens ambulanshelikoptrar är ett annat svenskt bristområde. År 2015 fanns det inga helikoptrar i Småland, på Öland och i Skåne och Blekinge. 

Den svenska helikopterbristen har varit ett problem under årtionden. Förbättringar har skett men problemet kvarstår. De svenska politikerna har svårt att förstå problemets omfattning och allvaret i situationen. Det är först vid stora olyckor och svåra brandkatastrofer som problemen uppenbaras. I fredstid kan man få hjälp från andra europeiska länder. För krigsplaneringen framstår det dock som alltmer nödvändigt att Sverige går med i NATO.

Bertil Häggman, Jur kand, författare

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.