Hög tid upphäva hädelseparagraf

Asia Bibi har nyligen slutgiltigt blivit frikänd efter att ha lidit i nära ett årtionde i fängelse, anklagad under hädelselag 295-C i Pakistans strafflag och hotad av dödsstraff.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Hon har släppts fri tack vare ett beslut i Högsta domstolen i Pakistan, på order av Pakistans högste justitiekansler, domaren Khosa.

Asia Bibi är inte den första som blivit en måltavla för hädelseanklagelser i Pakistan. Det är varken vist eller rättssäkert att nämna en lång lista med namn på individer ur minoritetsgrupper som blivit torterade, förföljda, mördade eller tvingats på flykt för sina liv. En sådan lista kan erhållas från UNHCR.

Det är viktigt att fråga sig varför en sådan obarmhärtig hädelselag ska behövas i dagens fria värld för att skydda hedern hos islams profet Muhammad. Muslimer tror att han var ”Rahma lil Alameen” eller en barmhärtighet för alla folk (Koranen, sura Al-Anbyia vers 107). Det sades om honom att han förlät sådana som dagligen smutskastade och förföljde honom och, tvingade honom att lämna sin hemstad Mecka.

Paragraf 295-C i Pakistans strafflag lyder: ”Vemhelst som i ord, talat eller skriftligt, genom synlig representation, underförstådd betydelse eller insinuation, direkt eller indirekt, orenar den heliga profeten Muhammads heliga namn (frid över honom), skall straffas med döden eller livstids fängelse samt bli skyldig till böter.”

I ljuset av det slutliga frikännandet av Asia Bibi är det hög tid för Högsta domstolen i Pakistan att med hjälp av sådana kloka domare som Khosa och hans företrädare Saqib Nisar, tillsammans med insiktsfulla parlamentariker, ta sig an paragrafen och göra den verkningslös. Då kan den inte användas av extremistiska grupper mot moderata muslimer, kristna, judar, shiiter eller ahmadier, vare sig de är myndighetspersoner, biskop, författare, journalist, lärare, student, domare, advokat, fembarnsmamma som Asia Bibi, eller forskare som Javed Ghamdi.

På så sätt kan pakistanska muslimer och myndigheter under ledarskap av Pakistans nye premiärminister Imran Khan bevisa för världen att man blivit ”Naya Pakistan” (ett nytt Pakistan). Då skulle det förhålla sig så att ”det inte finns något tvång i religionen ” (sura Baqarah, vers 256) längre i landet och profeten Muhammad skulle visa sig vara ”barmhärtighet för folken”, vilket inkluderar dem som inte tror på honom som profet. Det var ett sådant Pakistan som Pakistans grundare Muhammad Ali Jinnah önskade skulle formas

Emmanuel Luther Ratiq, journalist och författare, MA islamiska studier

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.