Holger Nilsson: Därför är bönen avgörande

Vill vi ha väckelse i Sverige? Frågan är värd att ställa.­ Den behöver också ett ärligt svar. Det skriver Holger Nilsson, som anser att dagens församlingar inte prioriterar bönen i tillräckligt­ hög grad.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

De frikyrkor som vi har i dag är en frukt av väckelseskeende­ som vårt land har upplevt. Dessa ledde till att församlingar både bildades och växte till när väckelsens eld brann.

I dag är bilden en helt annan, församlingar upplöses och minskar i medlemsantal. När man jämför de matrikelförda och de som är aktiva är även det en varningssignal att inte allt är som det borde vara.

Med detta som bakgrund bör det vara varje församlings angelägenhet att rannsaka sig och fråga om man vill en förändring eller om man bara tänker fortsätta i de invanda spår som lett till stagnation och minskning? Vill vi på nytt söka oss tillbaka till de stigar som ledde till väckelseskeenden?

Det som präglar en väckelse är att det blir rörelse och överraskningar. Det är ett resultat av att den Helige Ande fritt får verka. Denna frihet för Anden behöver vi åter ge utrymme för. Tyvärr är det så att en sådan frihet redan är strypt, därför att vi gör upp våra planer för församlingarna.

Många tycker att det är tryggt att ha kontroll över gudstjänster och ger inget utrymme för den helige Ande att komma på det sätt som Han önskar.

När det gäller verksamheten så är den i regel upplagd och program trycks för flera månader i taget. En del har ännu längre planering och det finns exempel på sådana som i praktiken gör upp program för ett helt kalenderår.

Då detta sker har vi redan bestämt vad som ska hända långt i förväg. Var finns det då utrymme för väckelse, det är ju redan fastslaget vad som ska ske i församlingen.

Det finns inget rum för att den helige Ande skulle få komma med ett väckelseskeende där det skulle bli många samlingar i veckan vid en väckelse.

Utrymme för den helige Ande att verka är en av förutsättningarna för att en väckelse ska uppstå, en annan är bönelivet. Det är därför som vi behöver ställa oss frågan om hur det ser ut på detta område.

Utan bön ingen andlig rörelse. Bönesamlingarna är de minst besökta om de fortfarande finns kvar i församlingarnas program. Här måste till en förändring.

Pastorerna måste gå före och visa vägen. Det gäller inte minst när det gäller deltagandet i församlingarnas bönesamlingar. Om inte pastorerna är med i dessa samlingar kan medlemmarna uppfatta det som att dessa inte är så viktiga. Både pastorer och styrelser behöver visa att detta är något som de prioriterar.

Bönesamlingarna är den viktigaste av alla sammankomster som församlingarna har, ändå är det den som är den minst besökta. Det är i andevärlden det avgörs om vi ska vinna andliga segrar och få andlig framgång, därför är bönen avgörande.

Församlingsmedlemmarna behöver bli medvetna om att satsa på bön. Det sker genom en tydlig förkunnelse om bönens nödvändighet och genom att man prioriterar de samlingar som är avsatta för bön. En bedjande församling lägger grunden för att ett väckelseskeende kan komma.

En målmedvetenhet att satsa på bönen och att ständigt mobiliserar allt fler församlingsmedlemmar till bön, bör vara församlingarnas prioritet nummer ett. Vi behöver hjälpa de ovana bedjarna till att komma in i bönelivet.

I Vetlanda har vi startat en böneskola. Söndagskvällarna har avsatts för denna. Upplägget är en halvtimmes undervisning om bön och därefter en halvtimme av praktik, alltså bön.

Vi har gått den gamla vägen, bön på knä för alla som kan böja sina knän, de övriga får sitta. Den bönevägen var den framgångsrika genom vilka våra församlingar byggdes upp – därför behöver vi återvända till den.

Om vi gör det får vi se en nedåtgående­ trend vända. Våra församlingar behöver bli väckelseförsamlingar­ igen.

Att bara förvalta väckelse­arvet genom­ att försöka uppehålla en verksamhet är en väg som leder till församlingars minskande.

Nu behövs en medveten väckelselinje – de församlingar som satsar på den kommer att se att den väg tidigare generationer gick var den framkomliga och framgångsrika.

De församlingar som vill gå den vägen ska vara målmedvetna också i sin inriktning att satsa på väckelse. När det gäller annonsering efter pastor, har jag aldrig sett en annons om att söka en pastor som tillsammans med församlingen vill verka för väckelse.

Väckelsefrågan är en överlevnadsfråga för församlingarna – därför är den så viktig.

Holger Nilsson­, redaktör, Flammor­ – profetisk­ tidskrift

Säg din mening

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Debatt Helena Erkenborn.
Premium Enligt Europakonventionen finns det rätt till samvetsfrihet vid abort och dödshjälp. Arkivbild.
Foto: SerhiiBobyk
Foto: SerhiiBobyk
Premium Foto: Baz Ratner/TT
Foto: Baz Ratner/TT