Hur ber man till Gud?

Carl-Erik Sahlberg, Ingemar Helmner, Göran Skytte och Anders Åström: Det finns otaliga vittnesmål om hur Gud svarar på bön.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Fotnot: Skribenterna till denna debattartikel erbjöd texten till en lång rad profana medier före valet, men accepterades inte av någon av dem. Dela den gärna med dina icke kyrkvana vänner och bekanta!
 

Vårt land Sverige är under hot – på många sätt. Vår natur är i obalans, vilket visat sig i skogsbränder, svår torka och brist på mat för djuren, på sikt kanske brist på en del av våra egna livsmedel. Grundvattnet är fortfarande lågt, vattenbrist hotar. Politiskt osäkert läge. Bilbränder. Kriminella nätverk. Dödsskjutningar. Med mera – en destruktiv spiral med många tecken på att den värdegrund som vårt samhälle vilar på och respekten för varandra håller på att undermineras.

Många av dessa hot är svåra att avhjälpa med mänsklig kraft. Återstår det då att vända sig till en högre kraft –Gud?

Men finns Gud? Framstående forskare menar att det måste finnas en skapande intelligens bakom Big Bang, bakom de underbara företeelser som finns i skapelsen, inklusive oss själva. Kanske då rimligt att åtminstone chansa på att Gud finns – och lyssnar när vi ber. Även du som endast kanske anar att det finns en högre kraft: vad finns att förlora på ett 15 sekunders försök till bön för Sverige?

Bön till Gud har uppenbarligen funnits så länge människan funnits. Det lär ligga i människans natur att tro på en högre makt. Ska vi i Sverige, världens troligen mest gudsfrånvända land, avstå från att ens försöka vända oss till Gud – om Gud finns?

I tidigare generationer var bönen ofta en daglig och ödmjuk kontakt med den treenige Gud som gällt för Sverige i omkring 1000 år när svenska folket vänt sig till Jesus Kristus. Vi undertecknare tror att han finns med oss och vill hjälpa oss även i dag. Men han vill att vi är beredda att medvetet ta emot hans hjälp.

Det finns otaliga vittnesmål om hur Gud svarar på bön. Ett axplock av dessa finns på hemsidan www.jesusfördig.nu (rum 2). Där finns ett brett spektrum av människor som intygar vad som kan ske tack vare bön.

Hur ber man då? Mycket enkelt: Säg till exempel: "Gud, hjälp oss i Sverige, bevara oss från naturkatastrofer, sänd regn där det behövs, låt grundvattnet bli normalt, hjälp Sveriges bönder att producera våra behov av livsmedel, låt det verbala och fysiska våldet minska och – inte minst – låt valet leda till att Sverige kommer att styras på bästa sätt!" Lägg sedan till alla övriga områden där du vill att Gud ska ingripa, i samhällsutvecklingen och i ditt eget liv.

Ett tips: avsluta bönen med ”i Jesu namn” – det kan ha betydelse.

Ett annat tips: på måndagar kl 21.00 är det många som på uppmaning av nätverket Vägen ber, kanske bara 5 minuter, var man än befinner sig – de förenas då i bön på distans. Men vilken dag och tid som helst funkar.

När nästan inget annat hjälper: låt oss be Gud hjälpa Sverige!
 

Carl-Erik Sahlberg, f d direktor S:ta Clara kyrka

Ingemar Helmner, pastor inom pingströrelsen

Göran Skytte, författare

Anders Åström, företagare, ordf Svenska kyrkans lekmannaförbund, Skara stift

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Premium
Foto: Leif R Jansson / TT