I fallet med Lilla hjärtat fattades mod

Att ett litet värnlöst barn inte fick stanna kvar i ett gott familjehem är utan fick återvända till sina dysfunktionella föräldrar är en enormt tragisk händelse.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Föräldrarnas oförmåga att ta hand om sitt barn var ju väl underbyggd så att de så kallade rekvisiten för ett akut omhändertagande jämlikt §6 LVU var väl motiverat. Jag vet utifrån mina egna yrkeserfarenheter att det tarvar stort mod och övertygelse att stå på barnets sida och ofta då, som säkert i detta fall, handla i konfrontation mot föräldrarnas vilja. Familjens socialsekreterare tycks inte ha fått en tillräckligt stark uppbackning av sin chef och socialnämnd.

Problemet är inte, som Roland Sennerstam påstår (Dagen 16/4), att kommunen hade för bråttom att utlova en permanent placering i familjehemmet innan Kammarrätten sagt sitt. För mig är det uppenbart att problemet är att socialtjänsten har sviktat gentemot dessa föräldrar. Av vad som artikeln tydligt visar hade den biologiska familjen en obefintlig förmåga att ta hand om barnet. Det värsta inträffar ju också strax efter att barnet kommit tillbaka till dess att Lilla hjärtat dör!

Lagen jämlikt LVU §2 är till för att skydda barn om föräldrarna saknar förmåga att vara just föräldrar – som i detta fall. Socialt arbete kräver stort kurage!

Stig Andersson, Uppsala, tidigare enhetschef myndighet barn och unga, Uppsala

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (100%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

1 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Fysiska gudstjänster
Hasse Boström.
Foto: Josefin Casteryd
Foto: Josefin Casteryd
Pastorsenkäten 2020 - Så ser kyrkorna på att webbsända.
Foto: Natanael Gindemo
Foto: Natanael Gindemo