Imponerande effekter av Svensk Pingstmission i Afrika

Afrika behöver fler kristna som kan förmedla ett kristet ansvarstagande i politiken liksom i företagandet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Som ett direkt resultat av Svensk pingstmission i Afrika kan vi se stora församlingar på många håll där uppmot 10 procent av befolkningen tillhör den av Sverige grundade kyrkan. Andra kyrkor har nått goda resultat, till exempel EFS mission i Etiopien där Mekane Yesu kyrkan har 7 000 000 medlemmar.

På 1970- och 1980-talet kritiserades dessa missioner starkt för kulturmord. Sigbert Axelsson skrev boken ”Missionens ansikte” där kritiken var radikal. I dag kan man se att det är just dessa karismatiska kyrkor som håller på att förvandla Afrika från mörker till ljus.

I Moçambique har vi sett hur nya församlingar bildas med stöd från svenskstartade församlingar i Burundi, Rwanda och från Kongo. I söndags var vi i den rwandiska pingstförsamlingen i Maputo och gav en hälsning från deras moderförsamling i Rwanda där jag predikade för två veckor sedan. Nu predikade en kongolesisk pastor som förestår en församling i Durban. Han var född på Lemera och uppvuxen i en pingstförsamling i Uvira och kände till de gamla svenska missionärerna som varit i Kongo.

Alla dessa nya församlingar som startas i Moçambique har nära kontakter med landets stora pingströrelse som har drygt en miljon medlemmar. Den har sina rötter i Portugals pingströrelse vilken är ett resultat av svenska missionärers missionsarbete.

Då jag nyligen var i Rwanda kom flera pastorer och pratade och skulle vilja att deras moder, svensk pingstmission, kliver fram i en för närvarande svår situation för kyrkan och för samtal på högsta regeringsnivå.

Vid alla kontakter vi haft de senaste åren med svensk pingströrelses barn, barnbarn och barnbarnsbarn är man mycket tacksam till Sverige men samtidigt lite frågande hur modern mår i dag. Man känner sig stark och framåt och vill vara med och påverka sina länders utveckling. Afrikas utveckling går i fel riktning om lögnen, korruptionen och förfäderstron får fortsätta dominera. Demokratin med folkliga val blir ett löje när allt bara är ett spel för gallerierna. Företagen kan inte utvecklas när korruptionen är ledstjärna.

Afrika behöver ärliga ledare som är djupt förankrade i kristen etik och värdegrund. I dag gör många politiska ledare allt för att företagare som stöder oppositionen inte ska lyckas och det är svårt att vara neutral.

Afrika behöver fler kristna som kan förmedla ett kristet ansvarstagande i politiken liksom i företagandet. Våra afrikanska kyrkor står med öppna dörrar och väntar på att vi ska komma med en tredje våg av mission. En missionsinsats som förmodligen blir mycket annorlunda.

Leif Litsgård

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Premium
Foto: Natanael Johansson
TORPKONFERENSEN
Premium